Home

Dorpsgenoten

Tussen 2005 en 2013 is er door diverse auteurs een rubriek geschreven voor dorpsblad Biddinghuizen Actueel: "Dorpsgenoten". Deze verschenen bovendien op de website van Dorpsbelangen Biddinghuizen en (met alleen intro) als nieuwsbericht op de nieuwswebsite BHZNet.nl.
Op deze website dorpsgenoten.biddinghuizen.org vindt u het archief van deze rubriek terug.
Heeft u vragen over de inhoud van de artikelen, neem dan contact op met Dorpsbelangen Biddinghuizen of met de redactie van nieuwswebsite BHZNet.nl.
Aan de inhoud van de artikelen kunnen geen rechten worden ontleend.


Ieder mens heeft zijn of haar eigen levensverhaal, soms indrukwekkend, soms verrassend, soms heel gewoon, maar toch altijd weer bijzonder. In de rubriek DORPSGENOTEN….wordt wekelijks een kijkje genomen in het leven van een Biddinghuizenaar.
Door Rita van Westen

Jaap Tip - Achterop de fiets

7-7-2007


Jaap Tip, geboren in Nieuw Amsterdam. Woont sinds 1968 in Biddinghuizen.

Mijn vader was een echte polderpionier. Hij heeft aan de ontginning van de Noordoost Polder gewerkt, en dat ging destijds nog niet machinaal, maar met de schep in de zware zeebodemklei. Het is niet voor niets dat er meestal met heel veel respect over polderpioniers gesproken wordt. Deze mensen maakten lange dagen en werken keihard. Bovendien was het oorlog. Tijdens de razzia in de N.O.P. wist mijn vader maar net op tijd weg te komen voor de Duitsers. Spannende tijden waren het. De Noordoost Polder is een prachtige polder, maar er liggen heel veel zweetdruppels van de polderpioniers aan ten grondslag.

Na de oorlog verhuisden we met ons gezin van Drenthe naar de N.O.P. in de hoop dat mijn vader daar een boerderij kon pachten en dat lukte. Maar ondanks het feit dat mijn vader boer was, heeft de landbouw mij nooit getrokken. Vanaf de lagere school wist ik al wat ik wilde worden en dat was timmerman. Ik ging voor het vervolgonderwijs dus niet naar de Landbouwschool, zoals misschien door sommigen van mij verwacht werd, maar naar de ambachtschool en ik ben inderdaad timmerman geworden.

Mijn vrouw Coos ken ik sinds ze vijf jaar is. Ze was vroeger mijn buurmeisje. Ik weet nog goed hoe het ‘iets geworden’ is tussen ons. We gingen met de hele buurt naar een film in het Gereformeerd Centrum te Emmeloord. Naar de bioscoop mochten we niet, maar een film in het Gereformeerd Centrum, dat was prima. Coos ging met een groepje vriendinnen op de fiets naar Emmeloord. Ik ging met vrienden mee, in de auto. Maar in die auto zat ik wel heel erg krap, vandaar dat ik wel graag wilde terugfietsen met Coos.
‘Dat is goed, maar dan moet jij trappen’ was haar antwoord. En zo fietste ik met mijn buurmeisje achterop zeven kilometer door de donkere polder. We raakten in gesprek en we zijn tot op de dag van vandaag nog steeds niet uitgepraat. Waar de film over ging weet ik echt niet meer. Maar ik heb er nooit spijt van gehad dat ik er naartoe ben geweest. Want ik ben na achtendertig jaar huwelijk nog steeds hartstikke blij met Coos.

In Biddinghuizen hebben we eerst veertien jaar aan de Weidehof gewoond, naast Piet Keimpema. Toen de huizen aan De Deel gebouwd werden, hebben wij daar een huis gekocht, maar de familie Keimpema ook. Sinds 1983 wonen we daar weer naast elkaar. We zijn dus al heel lang en voor de tweede keer buren van elkaar. De ontwikkeling van elkaars gezinnen hebben we letterlijk en figuurlijk van dichtbij meegemaakt. Dat schept een speciale band. Ik zou me geen betere buren kunnen wensen. Coos en ik hebben twee fantastische dochters, een schoonzoon en drie kleinkinderen waar we iedere donderdag op mogen passen. Veel om dankbaar voor te zijn, dus.

Wat betekent Biddinghuizen voor Jaap Tip?
Er wordt in het centrum Biddinghuizen momenteel overal gebouwd en gerenoveerd. Ik hoop dat we een mooi dorp krijgen. Het is belangrijk dat we het met z’n allen netjes houden. Het zwerfafval dat je overal tegenkomt, dat is niet nodig. Fietsen over groenstroken ook niet. Jammer dat dat toch gebeurt. De saamhorigheid in het dorp te behouden vind ik belangrijk. Dat kan bijvoorbeeld door mee te werken aan het wandelpad. Ik woon hier al heel lang, maar door het werk aan het wandelpad heb ik toch weer nieuwe mensen leren kennen.
Eerder verschenen in Dorpsgenoten:
© 2021 Dorpsbelangen Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat