Home

Dorpsgenoten

Tussen 2005 en 2013 is er door diverse auteurs een rubriek geschreven voor dorpsblad Biddinghuizen Actueel: "Dorpsgenoten". Deze verschenen bovendien op de website van Dorpsbelangen Biddinghuizen en (met alleen intro) als nieuwsbericht op de nieuwswebsite BHZNet.nl.
Op deze website dorpsgenoten.biddinghuizen.org vindt u het archief van deze rubriek terug.
Heeft u vragen over de inhoud van de artikelen, neem dan contact op met Dorpsbelangen Biddinghuizen of met de redactie van nieuwswebsite BHZNet.nl.
Aan de inhoud van de artikelen kunnen geen rechten worden ontleend.
Ieder mens heeft zijn of haar eigen levensverhaal, soms indrukwekkend, soms verrassend, soms heel gewoon, maar toch altijd weer bijzonder. In de rubriek DORPSGENOTEN….wordt wekelijks een kijkje genomen in het leven van een Biddinghuizenaar.

Door Herma Loohuis

Drie vrouwen - Echt vrouwen van nu

11-5-2013


Mogen we met drieën tegelijk in de Biddinghuizen actueel? Ja,hoor. Ze kennen elkaar al tien jaar van de vrouwenvereniging Vrouwen van N: Franska en Dineke zelfs al dertig jaar, doordat ze een gezamenlijke vriend hebben. Ze wonen al lang in ons dorp: Dineke vijftig jaar, Franska zevenendertig, en Truus vijfenveertig jaar. Dineke is al veertig jaar lid van Vrouwen van Nu, Franska al drieëndertig jaar; zij ging voor de eerste keer met haar schoonmoeder mee om met spijkerkopjes stippels op een bloempotje te schilderen (staphorsterstipwerk), en Truus is twaalf jaar lid. Zij is meer het organisatietalent, zit het langst in het bestuur, dat ze nu, sinds februari 2013, met zijn drieën vormen.

Dineke Lankhuijzen - Wolthuis : ik ben geboren in De Krim, tussen Dedemsvaart en Coevorden, bij het ponypark Slagharen. Ik deed de driejarige HBS in Coevorden en volgde huishoudkunde in Zwolle om uiteindelijk tandartsassistente te worden op de bus. We hadden in De Krim een boerderij. Mijn ouders wilden naar de polder en zijn gescreend en uitgekozen in 1964. Ik heb nog twee broers. Mijn oudste broer heeft de boerderij later overgenomen, maar is nu ook gestopt. We gingen uit in de Akkerwinde, die toen de eerste en enige school hier was. Er was een jeugdvereniging vanuit de protestante kerk. De diensten werden er overigens ook gehouden, want de Voorhof was er nog niet. Daar heb ik mijn man Dingeman Lankhuijzen leren kennen. Hij nam altijd de bandrecorder mee en draaide mooie muziek. In 1973 zijn we getrouwd en op de Klaversingel gaan wonen, al waar onze twee dochters, Marlies, negenendertig jaar, en Manon, zesendertig jaar, zijn geboren. Dat was een heel leuke tijd. In 1977 gingen we naar de boerderij aan de Alikruikweg, daar kwamen onze twee zoons ter wereld: Simon van drieëndertig jaar en Marten van negenentwintig jaar.

Truus Geertsema - de Reus: Ik woon, vanaf mijn twaalfde in 1967, aan de Kokkelweg met mijn ouders, mijn broer en zusje. We woonden op Voorne Putten. Ik wilde echt niet naar Biddinghuizen en bleef nog een tijdje bij mijn opa en oma. Er was hier niets. Als ze me niet op hadden gehaald, was ik er gebleven. Het eerste jaar heb ik heel veel gehuild. Het eerste jaar op de ULO in Dronten deed ik niets. Pas na een jaar heb ik de draad weer opgepakt. Natuurlijk moest ik het eerste jaar overdoen en kreeg toen een leuke klas. Ik ging daarna naar de Havo in Harderwijk, en vervolgens naar Schoevers in Utrecht. Ik heb gewerkt als secretaresse bij de stichting ‘de Opbouw’, een voogdijvereniging. Toen leerde ik Peter kennen in Harderwijk bij de kanoclub en zijn we in Swifterbant gaan wonen. Ik werkte bij Zuiderzeewerken als secretaresse. In 1993 zijn we in Biddinghuizen gaan wonen, want mijn ouders gingen van de boerderij af naar het dorp. We namen alleen de gebouwen over, niet het land. Wij kregen twee dochters, Marlies en Corinne.

Franska Schuring - Middelkamp. Ik ben geboren in Musselkanaal, in het Zuid Oosten van Groningen, in de veenkoloniën. Ik heb een zes jaar oudere broer. In Stadskanaal heb ik mijn driejarig HBS gehaald, en in het vierde jaar ben ik eraf gegaan. Ik ben gaan werken in Veendam op het laboratorium van Avebe op de analytische afdeling en mocht er proeven doen. In de avonduren heb ik geleerd voor laborante. Ik heb er ruim zes jaar gewerkt. De monsters kwamen van meerdere aardappelmeel fabrieken. De geleverde zetmeelaardappels werden met een bok (is een schuit), naar de fabriek geschoven. Tijdens dit werk ging Jantje, mijn collega, zich verloven. Zij is nu mijn schoonzusje. Ik trouwde Johannes, haar zwager, in 1975. Ik ben bij Rikken Wonen gaan werken als administratie medewerkster, waar ik nu nog steeds werk. We hebben tien jaar op de Lucernehof gewoond. Eind 1985 zijn we naar de boerderij aan de Kuilweg verhuisd en hebben er een woning bij gebouwd. Hier zijn onze drie zonen Heyko, Alvin en Joran geboren.

Met z’n drieën willen we graag meer bekendheid geven aan de vrouwenverenging `Vrouwen van Nu`. In 2014 bestaan we al vijftig jaar en willen er graag nog vele jaren aan vastknopen. Dus kunnen we nieuwe leden gebruiken. Kijk maar eens op www.vrouwenvannu.nl . Vanaf september tot en met april komen we één keer in de maand bij elkaar. Twee keer in die tijd organiseren we met de vrouwenverenigingen Passage en Zij Actief een gezamenlijke avond. Binnen onze afdeling zijn clubjes ontstaan, zoals een tuinclub, leesclub, fietsclub, film club en een gymclub. Je hoeft niet alleen ergens naar toe. Er is voor ieder wat wils. Je leert mensen met dezelfde interesse kennen. We zijn een landelijke organisatie en Flevoland heeft ook een provinciale afdeling.

Biddinghuizen: voor Truus. Ik zou graag zien dat de vrouwenverenigingen samen gaan en één worden, een algemene vrouwenvereniging. Dineke en Franska sluiten zich daarbij aan. Ik vind het nu leuk om er te wonen. Franska: de kinderen zaten hier op school, ik vind het wel een gezellig dorp, mede door mijn werk ken ik heel veel mensen. Altijd praatje, wel leuk. Dineke; ja, het multifunctionele gebouw vind ik een heel goede aanwinst. Het is een leuk dorp en dichtbij het Veluwe meer. Dat vind ik lekker.

Eerder verschenen in Dorpsgenoten:

© 2020 Dorpsbelangen Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat