Home

Dorpsgenoten

Tussen 2005 en 2013 is er door diverse auteurs een rubriek geschreven voor dorpsblad Biddinghuizen Actueel: "Dorpsgenoten". Deze verschenen bovendien op de website van Dorpsbelangen Biddinghuizen en (met alleen intro) als nieuwsbericht op de nieuwswebsite BHZNet.nl.
Op deze website dorpsgenoten.biddinghuizen.org vindt u het archief van deze rubriek terug.
Heeft u vragen over de inhoud van de artikelen, neem dan contact op met Dorpsbelangen Biddinghuizen of met de redactie van nieuwswebsite BHZNet.nl.
Aan de inhoud van de artikelen kunnen geen rechten worden ontleend.


Ieder mens heeft zijn of haar eigen levensverhaal, soms indrukwekkend, soms verrassend, soms heel gewoon, maar toch altijd weer bijzonder. In de rubriek DORPSGENOTEN….wordt wekelijks een kijkje genomen in het leven van een Biddinghuizenaar.
Door Rita van Westen

Jan Verbeek - Let een beetje op je buren

28-6-2009


Jan Verbeek – Geboren in Moerkapelle. Woont sinds 1980 in Biddinghuizen.

Sinds een jaar ben ik voorzitter van de Diaconie te Biddinghuizen. En ja, om maar meteen met de deur in huis te vallen: De Diaconie is meer dan nodig in ons dorp. Sterker nog, we kunnen het werk momenteel eigenlijk niet meer aan.

Een deel van de inwoners van ons dorp leeft onder de armoedegrens en heeft eigenlijk geen geld genoeg om normaal van te leven.. Bijna niemand gelooft dit. Biddinghuizen is toch een prachtig dorp? De oude wijken zijn zo mooi geworden en ook de saamhorigheid is weer helemaal terug. Echt een voorbeelddorp toch? Niets is minder waar. Achter de keurige nieuwe voordeuren heerst bij veel gezinnen armoede. Gezinnen leven op beton. Kinderen slapen op de vloer in plaats van in een bed. Families moeten soms met vijf personen rondkomen van veertig euro per week. En iedereen kan uitrekenen dat dit niet kan.

De Diaconie is er druk mee. Probeert te helpen waar mogelijk. We krijgen te maken met onvoorstelbare problemen zoals huisuitzettingen, loverboys en pure armoede. Moeilijk is het vaak, want om uit de situatie te komen moeten er vaak impopulaire maatregelen genomen worden. De auto de deur uit of de mensen in de schuldsanering. De mensen met schulden willen er soms niet aan dat dat de enige manier is om uit de situatie te komen.
De Diaconie bestaat uit een enthousiaste groep mensen. Er wordt nauw samengewerkt met de Sociale dienst, KESA en Maatschappelijke Dienstverlening. Soms ook worden we ingeschakeld door buren of kennissen.

Heel vaak zijn mensen in de problemen gekomen door het maken van verkeerde keuzes. Het is echt niet zo dat de meesten er niets aan kunnen doen, integendeel zelfs. We leven blijkbaar in een maatschappij waarin we menen overal recht op te hebben, ook als we het ons niet kunnen veroorloven. Dan worden er leningen afgesloten of spullen gekocht bij een postorderbedrijf. Met alle gevolgen van dien.

Hoe het opgelost kan worden? Geld geven aan deze mensen heeft meestal geen zin. Dat is zo weer op. Mensen moeten weer leren met geld om te gaan. Verstandige keuzes maken. Wij als Diaconie kunnen soms helpen. Soms ook niet en dat is dan best frustrerend. Maar naar mijn mening kunnen we als dorpsgemeenschap ook veel doen. Let een beetje op je buren, als je ziet dat het niet goed gaat. Het kan zoveel betekenen. Arme mensen leven vaak uit schaamte in een isolement. Biddinghuizen heeft als dorp al zo vaak laten zien waartoe het in staat is. Ook het armoedeprobleem kunnen we een stuk kleiner maken als we als dorp samen de schouders eronder zetten. Gewoon door de helpende hand te bieden als dat nodig is. Beschouw het maar als een noodkreet. Want de nood is heel hoog in Biddinghuizen, zo weet ik inmiddels.

Concreet heeft de Diaconie op dit moment behoefte aan helpende handen, geld en spullen.
Mensen die iets voor de Diaconie (voor de inwoners van Biddinghuizen dus) willen betekenen kunnen me bellen: 06 34082949. Of een bedrag storten op 34.81.50.652 t.n.v Diaconie Biddinghuizen. Uw geld wordt goed besteed.

Wat betekent Biddinghuizen voor Jan Verbeek?
Een prachtig dorp. Maar de Diaconie, KESA, Voedselbank en al die andere instanties kunnen de armoede niet oplossen. We moeten ook dit probleem in Biddinghuizen SAMEN aanpakken.
Eerder verschenen in Dorpsgenoten:
© 2021 Dorpsbelangen Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat