Home

Dorpsgenoten

Tussen 2005 en 2013 is er door diverse auteurs een rubriek geschreven voor dorpsblad Biddinghuizen Actueel: "Dorpsgenoten". Deze verschenen bovendien op de website van Dorpsbelangen Biddinghuizen en (met alleen intro) als nieuwsbericht op de nieuwswebsite BHZNet.nl.
Op deze website dorpsgenoten.biddinghuizen.org vindt u het archief van deze rubriek terug.
Heeft u vragen over de inhoud van de artikelen, neem dan contact op met Dorpsbelangen Biddinghuizen of met de redactie van nieuwswebsite BHZNet.nl.
Aan de inhoud van de artikelen kunnen geen rechten worden ontleend.


Ieder mens heeft zijn of haar eigen levensverhaal, soms indrukwekkend, soms verrassend, soms heel gewoon, maar toch altijd weer bijzonder. In de rubriek DORPSGENOTEN….wordt wekelijks een kijkje genomen in het leven van een Biddinghuizenaar.
Door Herma Loohuis

Edwin van Turnhout - Marktkoopman met als hobby: mennen

30-3-2013


In 1983 werd Edwin geboren aan de Alikruikweg, waar zijn ouders en twee broers Arjan en Corné al op de boerderij woonden. Daar hebben ze een akkerbouw en Pekingeenden bedrijf. In de jaren zestig zijn zij met hun ouders naar de polder gekomen. Oorspronkelijk komen beiden uit Brabant. Zijn opa had vroeger al paarden. Edwin en zijn broers zijn ook met paarden gaan werken. Dat ging gemakkelijk, want aan de overkant van de weg is de Patricia Hoeve.

Na de basisschool “De Wingerd” in Biddinghuizen ging ik naar de Copernicus in Dronten om de VMBO te volgen. Doordat de VMBO, MAVO samen gingen met HAVO en VWO is het Almere College geworden. Op het VMBO hadden wij ook een korte stage. Dit werd op school een snuffelweek genoemd. Je kon dan kijken wat je graag wilde worden of het ook echt iets voor je was. Dat heb ik toen bij Meermarkt Zoet gedaan. En vooral het AGF (aardappelen, groenten en fruit) gedeelte sprak mij erg aan. Daarna ben ik naar Harderwijk gegaan om daar de Detailhandel opleiding te toen. Eerst twee jaar dagopleiding, daarna in het derde en het vierde jaar een dag per week school en een werkcontract. Bij deze opleiding waren ook stage periode`s. Toen ben ik bij Gebr.Hopman Groente en Fruit in Dronten stage gaan lopen. Eerst in de winkel en later op de markt. Tussendoor werd ik ook zaterdaghulp. Gebr. Hopman waren drie broers die samen werkten. Ieder had zijn eigen taak. De een deed de winkel, de ander deed inkoop en leverde aan restaurants en de jongste van de drie deed de markten.

Toen ik deze opleiding klaar had, kon ik daar volledig aan het werk. Als het nodig was, hielp ik ook wel thuis mee, maar de handel in AGF trok mij meer. En op een andere manier met mensen omgaan. Bij Hopman kwamen veranderingen. De oudste van de broers stopte en deed de winkel over aan de bedrijfsleider. Nu is er een andere eigenaar: Gert Koekoek die levert aan restaurants en doet zelf zijn inkoop. De tweede broer Hopman is ook gestopt.
Ik heb in de avonduren een jaar lang in Amsterdam de opleiding AGF gevolgd. Doordat ik in april 2011 de mogelijkheid heb gekregen om het markt gedeelte over te nemen, ben ik nu eigenaar van de marktkraam en doe zelf de inkoop. De jongste telg van Hopman werkt nu bij mij als werknemer. Hij is ondertussen drieënzestig jaar. Van hem leerde ik het vak. Hij mag nu gaan afbouwen en ik verder gaan met opbouwen.
Ik sta twee keer in de week in Lelystad en een keer in Dronten, Biddinghuizen en Wezep. Dit is terug te vinden op www.vanturnhout.com In Biddinghuizen sta ik op woensdagmiddag en kom dan van de ochtendmarkt uit Dronten. Werken op de markt is iedere dag weer anders; verschillende vaste werkplekken, waardoor op den duur veel mensen je leren kennen en wat het weer doet, moet je ook maar afwachten. Een goede binding met de klanten is fijn. Je werkt de hele dag buiten, dat vind ik ook heerlijk.

Mijn broer Arjan heeft jarenlang paarden gemend, vaak hielp ik hem. Hij is lid van de menvereniging Flevoland. Die is gehuisvest bij Van den Heijkant, ook aan de Alikruikweg: www.menverenigingflevoland.nl Er zijn een stuk of tien rijdende leden. Dat houdt in dat je een paard voor de kar spant en je het paard traint op drie onderdelen. Dressuur is de basis. Dat houdt in dat je verschillende figuren rijdt. Vaardigheid is het behendigheidsparcours; rijden tussen kegels door, waar balletjes op liggen. Marathon, dat zijn vaste hindernissen die je zo vlug mogelijk moet rijden. Bij dressuur is het de hoofdzaak om te zorgen dat het paard goed loopt en netjes de bocht in buigt. Niet elk paard is ervoor geschikt. Als je wilt, kun je in Nederland elk weekend wedstrijden rijden. Vijf jaar geleden, ik was vijfentwintig, heb ik het overgenomen van mijn broer. Het paard staat bij mijn ouders op de boerderij. Mijn paard heet Belle. Zij vindt het leuk om te rijden. Ik rij ongeveer vijf wedstrijden per jaar en zo nu en dan winnen we. Een keer in de week heb ik les bij de paardenhouderij aan de Alikruikweg. Dit is wel nodig om elke stap van het paard onder controle te krijgen.
We moeten blijven trainen.

Biddinghuizen: Sinds drie jaar woon ik in het dorp. Het leven hier is wel anders dan aan de buitenweg. Het is wennen. Er is veel minder ruimte om me heen, maar ik vind het wel prettig dat ik dichterbij de voorzieningen woon. Je zit hier meer tussen de mensen.

Eerder verschenen in Dorpsgenoten:
© 2021 Dorpsbelangen Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat