Home

Dorpsgenoten

Tussen 2005 en 2013 is er door diverse auteurs een rubriek geschreven voor dorpsblad Biddinghuizen Actueel: "Dorpsgenoten". Deze verschenen bovendien op de website van Dorpsbelangen Biddinghuizen en (met alleen intro) als nieuwsbericht op de nieuwswebsite BHZNet.nl.
Op deze website dorpsgenoten.biddinghuizen.org vindt u het archief van deze rubriek terug.
Heeft u vragen over de inhoud van de artikelen, neem dan contact op met Dorpsbelangen Biddinghuizen of met de redactie van nieuwswebsite BHZNet.nl.
Aan de inhoud van de artikelen kunnen geen rechten worden ontleend.


Ieder mens heeft zijn of haar eigen levensverhaal, soms indrukwekkend, soms verrassend, soms heel gewoon, maar toch altijd weer bijzonder. In de rubriek DORPSGENOTEN….wordt wekelijks een kijkje genomen in het leven van een Biddinghuizenaar.
Door Rita van Westen

Wim Smulders - Het Avontuur

10-4-2010


Voor Wim Smulders was ‘het avontuur’ een van de redenen om in 1963 vanuit Brabant naar het toen nog in aanbouw zijnde Biddinghuizen te komen. Eerst verbleef hij in het werkkamp en reed hij op zijn scooter in de weekeinden naar het Brabantse en weer terug. Later kwam hij aan de Wendakker te wonen. Nu,zevenenveertig jaar verder, woont Wim nog steeds in Biddinghuizen.

Ik kom van een boerderij (gemengd bedrijf) en het stond voor mij al vrij snel vast dat ik iets in de landbouw wilde gaan doen. Volgens mij moesten er, we spreken 1963, bij de Rijksdienst IJsselmeerpolders volop mogelijkheden zijn. Een eigen boerderij heb ik, in tegenstelling tot velen die hier naar toe kwamen, nooit echt geambieerd. Het was meer het avontuur dat Flevoland bood, dat me trok. Die grote lege polder, zo onaf en onvolmaakt nog, zo vol mogelijkheden, dát leek me prachtig.
De begintijd in Biddinghuizen was bijzonder. De mensen zaten vol idealen, zagen overal mogelijkheden om iets van te maken. Heel aanstekelijk. Op ‘het oude land’ beschouwde men verhuizen naar Flevoland als een soort emigratie. Er was hier een uitzonderlijke situatie, die nergens mee te vergelijken was. Je kon toen bijvoorbeeld dagenlang bezig zijn met rietbranden, zonder een mens te zien. En als ik nu aan mijn kleinkinderen vertel dat er op de plaats waar nu Biddinghuizen is, graan groeide, dat de polder nog leeg was, dan kunnen ze zich dat haast niet voorstellen. Het was echt pionieren.
Voor mijn werk heb ik altijd veel contact met de Flevolandse boeren gehad, iets dat ik altijd als zeer plezierig heb ervaren. Daarnaast heb ik me ingezet voor het bestuur van de woningbouwvereniging, in de gemeenteraad, voor de R.K. Parochie en de Voorhof Onderhouds Commissie(V.O.C.).
Sinds kort ben ik secretaris van Stichting AED. In goede samenwerking met de EHBO vereniging Biddinghuizen ijveren we er voor dat er een aantal AED’s in Biddinghuizen komt, zodat in geval van acute hartstilstand snel hulp geboden kan worden. Het is een project dat de gemeenschap in Biddinghuizen in algemeenheid dient. Want voor iedereen, jong of oud, man of vrouw, is gezondheid immers het allergrootste goed. Onlangs hebben we vier AED’s aan kunnen schaffen, met geld dat bijeengebracht is vanuit de dorpsgemeenschap. Van de vertrekkende RABO bank krijgen we de AED die in het bankgebouw aanwezig was. Een prachtig gebaar. Toch moet er nóg een drietal AED’s bij komen om alle plaatsen in het dorp goed en tijdig te kunnen bedienen. Daar moeten we als Stichting nog voor sparen, maar ik heb er vertrouwen in dat ook die laatste AED’s er zullen komen.
Veel mensen in Biddinghuizen hebben zich, ondermeer door mee te doen aan de Joy4Life RPM marathon, al ingezet voor het AED project. Ook nu nog kan men zich voor dit goede doel inzetten. Door te leren reanimeren bijvoorbeeld. Want hoe meer mensen dat kunnen, des te groter is de kans op overleving bij een hartstilstand. Of door een bedrag over te maken. (Rek. 1512.48.206 t.n.v. Stichting AED Biddinghuizen)

Wat betekent Biddinghuizen voor Wim?
Ik ben blij dat veel mensen die hier al heel lang wonen hier ook kunnen blijven wonen door de komst van seniorenvoorzieningen. Verder hoop ik dat Biddinghuizen tolerant blijft. En dat mensen zich zo gedragen dat een ander ook tolerant kán zijn. De positieve veranderingen die zich de afgelopen jaren in ons dorp voltrokken hebben stemmen me positief voor de toekomst van Biddinghuizen.
Eerder verschenen in Dorpsgenoten:
© 2021 Dorpsbelangen Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat