Home

Dorpsgenoten

Tussen 2005 en 2013 is er door diverse auteurs een rubriek geschreven voor dorpsblad Biddinghuizen Actueel: "Dorpsgenoten". Deze verschenen bovendien op de website van Dorpsbelangen Biddinghuizen en (met alleen intro) als nieuwsbericht op de nieuwswebsite BHZNet.nl.
Op deze website dorpsgenoten.biddinghuizen.org vindt u het archief van deze rubriek terug.
Heeft u vragen over de inhoud van de artikelen, neem dan contact op met Dorpsbelangen Biddinghuizen of met de redactie van nieuwswebsite BHZNet.nl.
Aan de inhoud van de artikelen kunnen geen rechten worden ontleend.


Ieder mens heeft zijn of haar eigen levensverhaal, soms indrukwekkend, soms verrassend, soms heel gewoon, maar toch altijd weer bijzonder. In de rubriek DORPSGENOTEN….wordt wekelijks een kijkje genomen in het leven van een Biddinghuizenaar.
Door Herma Loohuis

Martine Dubois - Martine Dubois

1-10-2011


Wie kent niet onze boswachter? Martine is weer terug! Geboren en getogen in Hilversum in 1975. Martine kwam naar Biddinghuizen in 1997, omdat ze een baan kreeg als boswachter. Ze werkte in het Harderbos. Hier in Flevoland was de plek waar zij als boswachter is geboren. Ook kennen veel mensen haar van het Zwaluwproject Biddinghuizen als ‘t Zwaluwvrouwtje en natuurlijk van de harp.

Ik ben heel erg blij om terug te zijn! Was het de bedoeling om terug te keren? In de eerste instantie natuurlijk niet, mijn plannen waren anders, die van het Staatsbosbeheer ook…maar terug gaan naar Biddinghuizen, is één groot feest.

Het is twee jaar geleden dat ik een heel leuke baan bij Staatsbosbeheer in Drenthe kreeg. Een huisje in het bos, een leuke baan, het was heerlijk! In Drenthe was ik beheerder van het beekdal van de Drentse Aa. Daarnaast was ik projectleider van een groot herstelproject van het archeologisch rijksmonument Strubben Kniphorstbosch. Twee jaar geleden kon ik dit laatste woord niet eens uitspreken, nu kan ik het achterstevoren spellen!

Als we het hebben over archeologie of een archeologisch rijksmonument moet je denken aan sporen uit het verre verleden, de middeleeuwen, maar ook de tijd van de Kelten, ver voor Christus. Het rijksmonument Strubben Kniphorstbosch ligt in de kop van Drenthe vlakbij Zuidlaren. Dit bijzondere gebied bestaat vrijwel alleen maar uit archeologische elementen. In het gebied liggen karrensporen uit de late Middeleeuwen, hunnenbedden van duizenden jaren oud, tientallen grafheuvels en ook Strubben. Wat zijn Strubben? Nog nooit van gehoord? Strubben zijn prachtige, kronkelende eiken die uit meerdere stammen bestaan en in een mysterieuze kring groeien. Het ontstaan van deze tot de verbeeldingsprekende bomen hebben we te danken aan de schapenbegrazing in Nederland. Het landbouwsysteem in Nederland heeft vele honderden jaren bestaan uit het laten grazen van schapen op de “woeste gronden” (heide). De mest werd ’s nachts verzameld in de stal en gebruikt voor de bemesting van de landbouwperceeltjes. De eiken die op de heide groeiden, werden voortdurend afgeknaagd door de schapen en hadden geen andere keus dan tot een Bonsai modelboompje uit te groeien. De komst van kunstmest (1940) zorgde er voor dat de schapenbegrazing stopte. Deze schapen mest was nu niet meer nodig. De eikjes op de heide kregen toen vrijspel en groeiden uit tot dikke kronkelige stammen die in een kring staan. Al met al een prachtig gebied en een hele opgave op dit gebied in ere te herstellen na jaren lange verwaarlozing.

Maar niet alleen het gebied kreeg een metamorfose, ook ik zelf onderging een veranderingsproces gedurende dit ingrijpende project. Want ingrijpend was het! Het gebied is in de laatste 40 jaar dichtgegroeid met bomen en struiken. De karrensporen en de Strubben waren niet meer te zien of te beleven. Vele hectaren bos moesten plaats maken voor de openheid van rond 1900. Dit ging niet van zelf; noch de uitvoering, noch het begrip bij de omwonenden en allen die het gebied lief hebben. Een boom omzagen raakt mensen in hun hart en mijn team en ik moesten niet één boom omzagen, maar bijna 45 ha kaal slaan. Mijn proces ging dus verder dan de technische kant van het werken in een archeologisch rijksmonument. Ik heb veel emoties, vooral negatieve, over mij heen gekregen en stelde mij voor het dilemma hoe ik vanuit mijn eigen bevlogenheid en inzicht op deze ingreep mensen kon overtuigen die in hun hart waren geraakt. Niet alleen de mensen in de omliggende dorpen, ook de politiek droeg een steentje bij aan de commotie. Het was gelukkig niet alleen maar kommer en kwel. Het project was erg uitdagend en… is prachtig geworden. De oude elementen zijn in ere hersteld; er is een grootse wijdheid ontstaan, alsof je zo 100 jaar terug stapt in de tijd. En de Strubben, die schitteren in al hun glorie.

Project klaar? En toen, Martine klaar? Ik was nog lang niet klaar, de natuur is eindeloos en het werk in de natuur ook. Alleen het kabinet besloot anders, er wordt heel erg bezuinigd op natuur en dat…zorgde ervoor dat ik geen werk meer heb. Maar je kunt de boswachter uit haar werk halen, maar je haalt de boswachter niet uit mij!
Even geen werk, betekent niet dat mijn leven minder kleurrijk is. Mijn liefde voor muziek en mijn harp is onverminderd. Ook in Drenthe was ik muzikaal weer actief en dat zal hier niet anders zijn. Eén keer in de week struin ik met Gerard van Ommen, van radio Flevoland, in onze mooie Flevolandse natuur, wat elke maandag wordt uitzonden.

Ik kon terug naar het dorp waar ik zoveel van houd en ik mag mij nu even rustig oriënteren op de toekomst en bekijken wat God voor mij in petto heeft. Ik heb er vrede mee zoals het is. Er is voldoende te genieten. Het welkom terug in Biddinghuizen is hartverwarmend. Mijn twee jaar alleen in het bos voelen achteraf toch wel erg eenzaam en ik geniet nu volop van alle mensen, het groeten en de warme belangstelling. Zelfs de zwaluwen hebben hun vertrek voor mij uitgesteld….zodat ik nog even kon genieten van het zwieren en buitelen van de huiszwaluw, voordat ze vorige week definitief hun reis naar het warme zuiden aanvingen!

Heb je zin om ook eens je verhaal te vertellen, mail dan naar hermaloohuis@kpnmail.nl  Dan maken we een afspraak en zetten samen het verhaal in elkaar. Gewoon doen!

Eerder verschenen in Dorpsgenoten:
© 2021 Dorpsbelangen Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat