Home

Dorpsgenoten

Tussen 2005 en 2013 is er door diverse auteurs een rubriek geschreven voor dorpsblad Biddinghuizen Actueel: "Dorpsgenoten". Deze verschenen bovendien op de website van Dorpsbelangen Biddinghuizen en (met alleen intro) als nieuwsbericht op de nieuwswebsite BHZNet.nl.
Op deze website dorpsgenoten.biddinghuizen.org vindt u het archief van deze rubriek terug.
Heeft u vragen over de inhoud van de artikelen, neem dan contact op met Dorpsbelangen Biddinghuizen of met de redactie van nieuwswebsite BHZNet.nl.
Aan de inhoud van de artikelen kunnen geen rechten worden ontleend.


Ieder mens heeft zijn of haar eigen levensverhaal, soms indrukwekkend, soms verrassend, soms heel gewoon, maar toch altijd weer bijzonder. In de rubriek DORPSGENOTEN….wordt wekelijks een kijkje genomen in het leven van een Biddinghuizenaar.
Door Rita van Westen

Trui Bijsterveld-Vroege - Ik zou zo graag in Biddinghuizen blijven wonen

4-11-2006


Trui Bijsterveld-Vroege, Geboren in 1924 te Herwijnen. Woont in Biddinghuizen sinds 1964.

Vanaf mijn zeventiende totdat ik trouwde in 1947 heb ik bij de familie de Graaf gewoond. En toen zij in 1964 naar Biddinghuizen gingen, toen gingen mijn man, die inmiddels ook bij de Graaf werkte, en ik mee. Mijn man was in die tijd diaken in ik zat in het verjaardagfonds van de kerk en daar waren we best druk mee. We spraken samen af dat we in Biddinghuizen voorlopig geen vrijwilligerswerk zouden doen. Nou, dat is heel anders gelopen.

We hoorden bij de tweede groep van tien gezinnen die hier kwamen wonen. Er was helemaal niets, dus de mensen waren heel erg op elkaar aangewezen. Na drie maanden was ik diaken en vanuit de diakonie is het interkerkelijk dienstwerk in Biddinghuizen opgezet. Dat was heel hard nodig in die tijd, want de mensen konden niet op familie of voorzieningen teugvallen. Familie woonde meestal ver weg op het oude land en bijna niemand had in die tijd een auto. Voorzieningen waren er niet, er waren in het begin zelfs geen noodwinkels. Tietema bracht brood, Hopman uit Dronten kwam met groente aan de deur en Zoet met melk.

Die eerste tijd in Biddinghuizen is de mooiste tijd van mijn leven. Ondanks dat er zo weinig was, hebben we genoten. Iedereen kende elkaar en hielp waar nodig was. Zelf hebben we dat ervaren toen we in 1969 brand hadden in onze woning. Alle kleding was zwart geworden en moest gewassen worden. Wie dat gedaan hebben weet ik nu nog niet. Maar wat ik wel weet is dat ik alles keurig gewassen en gestreken terug kreeg. Ons gezin heeft een week lang bij anderen moeten wonen, bij de families Georg, de Graaf en Knorren. Elkaar helpen, dat was heel gewoon in die tijd.

Wat betekent Biddinghuizen voor Trui Bijsterveld?
Ik woon nog steeds in het oude deel van Biddinghuizen, in een heel fijne buurt. Ik heb fantastische buren. Nog steeds groet ik iedereen die ik tegen kom. Wat dat betreft is er voor mij niet veel veranderd. Omdat mijn gezondheid te wensen overlaat moet ik waarschijnlijk op termijn naar Dronten verhuizen. Dat vind ik erg jammer, want net zoals zo veel anderen zou ik erg graag hier willen blijven wonen. Er wonen al zoveel oudere mensen uit Biddinghuizen noodgedwongen in Dronten. Ik hoop van harte, voor mij en voor alle ouderen in Biddinghuizen, dat in die situatie heel snel verandering zal komen. Het is mijn liefste wens dat ik hier kan blijven wonen.
Eerder verschenen in Dorpsgenoten:
© 2021 Dorpsbelangen Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat