Home

Dorpsgenoten

Tussen 2005 en 2013 is er door diverse auteurs een rubriek geschreven voor dorpsblad Biddinghuizen Actueel: "Dorpsgenoten". Deze verschenen bovendien op de website van Dorpsbelangen Biddinghuizen en (met alleen intro) als nieuwsbericht op de nieuwswebsite BHZNet.nl.
Op deze website dorpsgenoten.biddinghuizen.org vindt u het archief van deze rubriek terug.
Heeft u vragen over de inhoud van de artikelen, neem dan contact op met Dorpsbelangen Biddinghuizen of met de redactie van nieuwswebsite BHZNet.nl.
Aan de inhoud van de artikelen kunnen geen rechten worden ontleend.


Ieder mens heeft zijn of haar eigen levensverhaal, soms indrukwekkend, soms verrassend, soms heel gewoon, maar toch altijd weer bijzonder. In de rubriek DORPSGENOTEN….wordt wekelijks een kijkje genomen in het leven van een Biddinghuizenaar.
Door Rita van Westen

Ans Schrijer - Bevers in Biddinghuizen

27-1-2009


Ans Schrijer, geboren te Leeuwarden. Kwam in 1968 naar Biddinghuizen.

Sinds mijn huwelijk met Leo woon ik in Biddinghuizen. Leo gaf al een poosje les op de Wingerd en dus wilden we graag op school trouwen. Dat is helaas niet gelukt wat betreft het burgerlijk huwelijk. Beatrix en Claus wilden destijds ook niet in het gemeentehuis trouwen, maar werden daar wel toe verplicht. Wie waren wij dan om op school te willen trouwen? Voor de wet trouwen in Biddinghuizen was helaas niet mogelijk.

Alle kinderen van de Wingerd zijn met ons mee geweest naar Dronten om daar het huwelijk bij te wonen. Het was een lange stoet van auto’s tussen Biddinghuizen en Dronten. Mijn familie heeft het er nog wel eens over. De kerkelijke inzegening hebben we gelukkig wel in de Wingerd kunnen houden. Pastor van den Bosch merkte tijdens de dienst tevreden op: ‘Nu kan Ans mooi invallen op de Wingerd als er een leerkracht ziek is’. Ik knikte instemmend, terwijl Leo ondertussen heftig nee zat te schudden. We zaten naast elkaar en konden dit dus van elkaar niet zien. Maar het publiek moest er uiteraard hard om lachen. En invallen heb ik veel gedaan op de Wingerd.

Via de Nationale Boomplantdag ben ik ooit in contact gekomen met het IVN (Instituut voor Natuurbeschermingseducatie). Het is helemaal ‘mijn ding’ geworden en het heeft me in de zesentwintig jaar dat ik nu bij het IVN ben, veel plezier bezorgd. We hebben het natuurpad in het dorpsbos gerealiseerd, de nestkastenroute met vijftig kasten gemaakt en de bebording in het bos wordt binnenkort aangepakt. Bovendien werken we op het eiland om daar een beschermd gebied te realiseren met ondermeer broedgelegenheid voor de ijsvogel. Al die werkzaamheden beginnen resultaten op te leveren en dat geeft veel voldoening. Een voorbeeld hiervan is de ijsvogel. Het gaat goed met de vogel aan wie Biddinghuizen haar dorpslogo ontleent. Na jaren afwezigheid is hij weer helemaal terug in ons dorp.

En dan is er ook nog belangrijk nieuws. Vorig jaar al zijn er rond Biddinghuizen pootafdrukken van de bever gevonden. Maar nu zijn er onlangs op het eiland en langs het wandelpad ook knaagsporen aangetroffen. Het dier zelf hebben we nog niet gezien, maar hij moet er zitten. Bevers in Biddinghuizen. Dat is echt geweldig! Maar laten we hopen dat de bever zich net als de ijsvogel thuis gaat voelen in ons dorp en een vaste bewoner zal worden.

Wat betekent Biddinghuizen voor Ans Schrijer?
Ik heb hier altijd met veel plezier gewoond. Volgend jaar verhuizen Leo en ik naar de Cultuursingel waar levensloopwoningen gebouwd zullen worden. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en mis eigenlijk niets in het dorp. De dagelijkse boodschappen doen we bij onze plaatselijke winkeliers omdat we het belangrijk vinden de middenstand in Biddinghuizen te steunen. Als we dat met z’n allen doen, dan kunnen we de winkels die we nu in Biddinghuizen hebben houden.
Eerder verschenen in Dorpsgenoten:
© 2020 Dorpsbelangen Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat