Home

Dorpsgenoten

Tussen 2005 en 2013 is er door diverse auteurs een rubriek geschreven voor dorpsblad Biddinghuizen Actueel: "Dorpsgenoten". Deze verschenen bovendien op de website van Dorpsbelangen Biddinghuizen en (met alleen intro) als nieuwsbericht op de nieuwswebsite BHZNet.nl.
Op deze website dorpsgenoten.biddinghuizen.org vindt u het archief van deze rubriek terug.
Heeft u vragen over de inhoud van de artikelen, neem dan contact op met Dorpsbelangen Biddinghuizen of met de redactie van nieuwswebsite BHZNet.nl.
Aan de inhoud van de artikelen kunnen geen rechten worden ontleend.


Ieder mens heeft zijn of haar eigen levensverhaal, soms indrukwekkend, soms verrassend, soms heel gewoon, maar toch altijd weer bijzonder. In de rubriek DORPSGENOTEN….wordt wekelijks een kijkje genomen in het leven van een Biddinghuizenaar.
Door Herma Loohuis

Arjan Mulder - Docent Chemisch Analist op het ROC in Utrecht

2-6-2012


Hij heeft, samen met zijn vrouw Marjan drie kinderen in de lagere schoolleeftijd, die hem lekker bezig houden. Anneloes van 8, Remco van 6 en Naomi van 3 jaar. Hij werkt in Utrecht als docent chemisch analist op het ROC Midden Nederland. Hij gaat elke dag met de trein, waarin hij gedurende de anderhalf uur, die het duurt, werkt op de laptop. Dat is dus geen probleem, behalve op de terugweg; dan wil hij snel thuis zijn, want half zeven is wel wat laat. Hij is hier geboren en getogen. Zijn ouders zijn hier komen wonen in 1976. Zijn vader Ko werkte bij Kamphuis en daardoor aardig bekend bij de meeste Biddinghuizenaren.

Scheikunde en natuurkunde waren mijn leukste vakken op de Havo. Dus ging ik naar de HLO (Hoger Laboratorium Onderwijs) Na mijn stage op het laboratorium bij Rijkswaterstaat (RIZA) in Lelystad kwam ik erachter: ‘Brr wat saai.’ Via internet heb ik op een vacature gesolliciteerd. Het was in de begintijd van de vacaturebanken in 1999. Zo kwam ik als technisch onderwijsassistent natuurkunde (TOA) in Zaandam terecht. Leerkracht zijn, dat was mijn vak. Ik vond het niet alleen leuk sec dingen uit te voeren, maar er ook een stukje onderwijs aan toe te voegen en dit over te brengen op leerlingen. Daarna heb ik gesolliciteerd bij ROC de Amerlanden in Amersfoort. Daar heb ik twee jaar gewerkt en ondertussen mijn tweedegraads onderwijsbevoegdheid scheikunde gehaald.
Twee jaar geleden hadden we bij laboratoriumafdeling weinig leerlingen. Ik dacht dit is mijn kans om middelbaar onderwijs eens te proberen. Ik heb toen op Nassau Veluwe college te Harderwijk scheikunde les gegeven aan vier HAVO/ VWO. Ik werd een jaar lang gedetacheerd door het ROC. Ik heb niet afgewacht of ze me langer wilden houden. Ik had al snel aangegeven dat dit niet mijn ding was. Ik kon daar mijn inhoud van de stof niet kwijt. De stof is te theoretisch en gaat te ver voor het middelbaar onderwijs. Het leek me beter om bij de MBO laboratoriumtechniekopleiding te blijven werken.

In mijn vrije tijd zit ik in de MR (medezeggenschapsraad) op de Akkerwinde. Ik ben nu al twee jaar voorzitter. Dat is heel grappig, want ik zat daar zelf ook op school. Leuk om te vertellen: Ik zat bij Sander Lantinga in de klas. We zoeken nu een nieuw MR-lid. Dit jaar ben ik van plan volledig over te stappen naar de GMR. Dat is een overkoepelend orgaan tussen de gemeente, bestuur, de school en de ouders. Er komen zoveel veranderingen aan. In de GMR gaat het veel over zakelijke onderwerpen, zoals ook de financiën. Dat ligt mij wel. Alle openbare scholen van de gemeente Dronten vallen onder SPIL. De Akkerwinde is een Daltonschool, daarin zijn we uniek in Biddinghuizen. Het systeem kan ik heel goed onderschrijven. Ik merk dat ze de leerlingen heel duidelijk weten wat hun taken zijn. Er zijn verplichte taken op en taken die ze mogen doen als ze klaar zijn. Dat begint al eenvoudig in groep een. Daar werken ze met een planbord en kaartjes. Elke leerling heeft zijn eigen kaartje en mag op een bepaald moment een taak kiezen. Binnen een week moet het af zijn.

Twee jaar geleden hebben we dat certificaat ‘Dalton’ gekregen. Wij hebben dat meteen voor vijf jaar gekregen, omdat alles zo goed op orde was. Daar ben ik trots op. Geregeld krijgen scholen dat maar voor twee jaar, omdat ze zich eerst moeten bewijzen. Er wordt creatief omgegaan met de tijd die soms zomaar ineens overblijft als bijvoorbeeld de sportdag uitvalt. Dan is de hele school creatief bezig. De school heeft nu het predicaat ’voldoende’ bij de inspectie en we zijn daar erg blij mee. Hiervoor werden we door inspectie gezien als zwakkere school. Allen hebben er hard voor gewerkt om de school sterker te maken. Het is jammer dat we nu geen aula hebben en alles zo klein is in de tijdelijk behuizing. De kwaliteit van het gebouw is nu niet zo hoog, maar daar wordt wel altijd aan gewerkt, Zo is er net een klimaatprobleem opgelost door een kruipruimte onder de school aan te leggen. Gelukkig is dit tijdelijk. Want zoals iedereen weet, krijgen we een prachtige nieuwe school. Er komen vijf lokalen voor de Akkerwinde, maar er zijn wissellokalen aanwezig die voor de nodige uitbreiding kunnen zorgen. Die kunnen gebruikt worden door alle drie de scholen.

Biddinghuizen voor Arjan:
Arjan is Biddinghuizen, geweldige plek om te wonen. De kids kunnen rustig op groeien, mijn ouders , schoonouders wonen hier, dus hebben we snelle oppas. Laten we eerlijk zijn: als je hier bent geboren en getogen, heb je iets met de plek.

Eerder verschenen in Dorpsgenoten:
© 2021 Dorpsbelangen Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat