Home

Dorpsgenoten

Tussen 2005 en 2013 is er door diverse auteurs een rubriek geschreven voor dorpsblad Biddinghuizen Actueel: "Dorpsgenoten". Deze verschenen bovendien op de website van Dorpsbelangen Biddinghuizen en (met alleen intro) als nieuwsbericht op de nieuwswebsite BHZNet.nl.
Op deze website dorpsgenoten.biddinghuizen.org vindt u het archief van deze rubriek terug.
Heeft u vragen over de inhoud van de artikelen, neem dan contact op met Dorpsbelangen Biddinghuizen of met de redactie van nieuwswebsite BHZNet.nl.
Aan de inhoud van de artikelen kunnen geen rechten worden ontleend.


Ieder mens heeft zijn of haar eigen levensverhaal, soms indrukwekkend, soms verrassend, soms heel gewoon, maar toch altijd weer bijzonder. In de rubriek DORPSGENOTEN….wordt wekelijks een kijkje genomen in het leven van een Biddinghuizenaar.
Door Herma Loohuis

Minke Sybesma - Minke Sybesma

2-11-2010


Minke is getrouwd met Reitze en heeft 6 kinderen groot gebracht. Ze woont al sinds september 1974 in Biddinghuizen en heeft het dorp van zeer dichtbij zien groeien. Ze woont midden in het centrum. Ze zijn geboren en getogen Friezen. De aanleiding om in Biddinghuizen te gaan wonen, was het verhuizen van het bedrijf van Reitze naar Putten. Daar in de buurt een huis kopen zat er toen niet in: veel te duur. Op een toevallige doorreis viel het oog op het huis, waarin ze nu al 36 jaar wonen: aan de Dreef!

De eerste winter heb ik erge heimwee gehad. Reitze was veel weg vanwege zijn werk en ik was aan huis gebonden met vier kleine kinderen. Familie en vrienden woonden ver weg en ik kende niemand.

Ik vloog tegen de muren op, maar ik wilde me niet laten kennen. Mensen komen wel naar je toe, maar je moet zelf stappen zetten. Toen hoorde iemand mij zingen in de kerk. Zij sprak mij na afloop van de dienst aan en vroeg of ik niet wilde komen zingen bij HET gemengde koor van Biddinghuizen: Zon en Zegen. De eerstvolgende repetitieavond werd ik opgehaald door een van de leden. Ik werd dezelfde avond lid en kreeg door het koor meer contacten in het dorp. Zo kwam ik terecht bij de NCVB ( Ned. Christen Vrouwenbond) - het huidige “Passage” – en werd daar na een paar jaar voorzitter. Een leuke tijd van saamhorigheid en samenwerken met veel vrouwen. Ik heb veel plezier beleefd aan het doen van vrijwilligerswerk. Samen met anderen iets ondernemen en opbouwen geeft een goed gevoel.

Twee keer ben ik voorzitter geweest van het koor. Ook daar: samen de schouders er onder. Door een uitwisseling met een koor in het voormalige Oost-Duitsland, een korenuitwisseling met Holsted – Denemarken en het samen zingen zijn er contacten ontstaan in (Oost)-Duitsland en Denemarken die nog steeds voortduren. Een concertreis naar België, waar we niet bij gastgezinnen verbleven maar in een hotel, met als hoogtepunten: zingen in de kathedralen van Gent en Brugge. Ik vond het heerlijk om dit alles mee te regelen.

Als er iets goed is om voor binding tussen mensen te zorgen is het wel zoiets. Samen op pad!

Zo was het ook toen in ‘De Voorhof” de Millennium musical werd gespeeld: van en voor dorpenaren. We kwamen een jaar lang samen in het kerkcentrum om te repeteren. Mensen hebben elkaar daar leren kennen of leerden elkaar beter kennen. Het gaf een binding. Het was geweldig om te doen.

Toen er op een gegeven moment een invaller bij de bibliotheek gevraagd werd heb ik niet geaarzeld en gesolliciteerd. Ik hou van mensen en van boeken: waar zit je dan beter dan in een bieb! Ik heb daar vijftien jaar met heel veel plezier gewerkt.

Drie jaar geleden ben ik gestopt om de zorg voor Reitze op me te nemen .

Gelukkig heb ik naast zingen nog een hobby waar ik veel in kwijt kan: tuinieren. De tuin: daar kunnen we samen van genieten nu onze leefwereld klein is geworden.

Biddinghuizen: een dorp waar ik graag woon.

Ik hou niet van negatief gepraat. Sta open voor veel dingen. Als je iets wilt bereiken: samen de schouders er onder zetten. Dan bouw je iets op. Betrokken zijn en met elkaar de lijntjes uitleggen.

De betrokkenheid bij het dorp is overgegaan op onze kinderen en kleinkinderen. Ieder is wel ergens actief bezig in het verenigings- en vrijwilligersleven.

Wij staan nu aan de zijlijn maar genieten door hen, en de vele dorpelingen die zo trouw contact onderhouden, van alles wat Biddinghuizen te bieden heeft.

Eerder verschenen in Dorpsgenoten:
© 2020 Dorpsbelangen Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat