Home

Dorpsgenoten

Tussen 2005 en 2013 is er door diverse auteurs een rubriek geschreven voor dorpsblad Biddinghuizen Actueel: "Dorpsgenoten". Deze verschenen bovendien op de website van Dorpsbelangen Biddinghuizen en (met alleen intro) als nieuwsbericht op de nieuwswebsite BHZNet.nl.
Op deze website dorpsgenoten.biddinghuizen.org vindt u het archief van deze rubriek terug.
Heeft u vragen over de inhoud van de artikelen, neem dan contact op met Dorpsbelangen Biddinghuizen of met de redactie van nieuwswebsite BHZNet.nl.
Aan de inhoud van de artikelen kunnen geen rechten worden ontleend.


Ieder mens heeft zijn of haar eigen levensverhaal, soms indrukwekkend, soms verrassend, soms heel gewoon, maar toch altijd weer bijzonder. In de rubriek DORPSGENOTEN….wordt wekelijks een kijkje genomen in het leven van een Biddinghuizenaar.
Door Herma Loohuis

Marian Holtslag - Kinder coaching is haar passie

23-2-2013


Al tijdens het telefoongesprekje raakten we niet uitgepraat, beiden leerkracht. Ze wil graag vertellen over het coachen van kinderen, op scholen, maar ook privé. Want hoeveel mogelijkheden zijn er voor kinderen om met iemand te praten over wat hen zo bezig houdt en vaak ook blokkeert? Marian heeft daar een opleiding voor gevolgd aan de Hoge school Utrecht en zet het graag om in de praktijk. Dit was een opleiding tot coach bij gedragsproblemen van kinderen. Twee jaar later volgde ze de opleiding tot interne coach in Almere. Ze is getrouwd met Henk en heeft drie kinderen. De twee oudsten studeren buitenshuis in Utrecht en in Leiden. De jongste gaat naar het Almere college in Dronten.

Ik ben vijftig jaar geleden geboren op Zeeuws - Vlaanderen, in het dorp ‘Vogelwaarde’. Toen ik vier jaar was, besloten mijn ouders om te verhuizen naar de Flevopolder. Het bedrijf kwam in de ruilverkaveling. Mijn ouders hadden een gemengd bedrijf en wilden graag akkerbouw. Die kans gaf de polder hen. Ik ging naar de Wingerd, net als mijn kinderen later. Na de MAVO en de HAVO volgde ik de Pedagogische Academie te Steenwijkerwold, het laatste jaar in Zwolle. Ik vond mijn schooltijd leuk, altijd mensen om me heen, kortom gezellig. Ik ben een echt mensenmens. Na mijn examen richtte ik mij met solliciteren op de Wieringermeer, want daar werkte mijn vriend Henk al een jaar. Ik kende hem vanaf mijn achttiende. We leerden elkaar kennen in het uitgaansleven van Dronten. De schuurfeesten waren toen heel populair. Daar ging je uit en je ontmoette iedereen weer die was uitgevlogen om te studeren. Dat was een heel erg leuke tijd.

Direct na mijn afstuderen in 1985 begon ik in groep vier in Wieringerwerf. Het was er heel leuk en goed wonen. De mentaliteit stond ons goed aan; nuchter, recht door zee en spontaan. We woonden er vijf jaar. Henk veranderde van baan en dat gaf mij de mogelijkheid om dat ook te doen. Zodoende kwamen we weer in de polder terug. We woonden eerst in Dronten. Daar heb ik samen met een schooldirecteur en een kleuterleidster gewerkt aan de opbouw van de basisschool ‘De Zonnewijzer’ in de wijk Manege Landmaten. In het begin hadden we er maar vier kinderen. De school groeide geleidelijk uit tot een twaalfklassige basisschool in 2007. Nu is het aantal leerlingen terug gelopen en hebben we vijf klassen. Ik geef daar twee dagen per week les in groep vijf / zes. We wonen nu sinds achttien jaar met heel plezier weer aan de Kokkelweg in het ouderlijk huis.

Een dagdeel in de week ben ik kindercoach. Dat houdt in dat ik kinderen begeleid die uit balans zijn. Ze komen bij me, omdat ze eventjes een steun of gespreksmaatje nodig hebben. Te denken valt aan kinderen die thuis teveel mee maken of last hebben van pestgedrag. Vaak durven ze er niet over te praten, maar wel als ze weten dat het in vertrouwen kan. Dat maakt mij een vertrouwenspersoon, speciaal voor het kind. Ze komen acht keer bij me. Ik doe allerlei dingen met ze, zoals een rollenspel, tekenen en ik voer gesprekken. Deze vinden iedere twee weken plaats en duren een uurtje. Door bepaalde vraagstellingen komen we bij het probleem. Omdat ik oplossingsgericht werk met het kind, kunnen we samen dan ook een oplossing bedenken. Ik geef oefeningen mee naar huis, heb ook, waar wenselijk, gesprekken met de ouders en met de leerkracht van het kind. Het is heel fijn om te zien wat een kind na een heel korte tijd een gedragsverandering en een emotionele groei kan doormaken. Ik doe dit nu al een half jaar op onze school. De voldoening haal ik niet uit de cito – uitslag, maar uit deze gang van zaken.

Graag wil ik die kans aan meer kinderen geven, zowel op scholen als thuis. Wilt u hier meer van weten, kunt u bellen of mailen naar marian.holtslag@solcon.nl , tel. 332884 of 06 81678422

Biddinghuizen voor Marian: Een heel leuk dorp, tussen Harderwijk en Elburg, in de groene strook, die ruimte biedt voor recreatie en natuur. Je woont zo centraal in Nederland, waar de lucht altijd zuiver is. Het is er heerlijk om als kind op te groeien en als volwassenen te leven. De Kokkelweg is een fijne plek om te wonen.

Wil je ook je verhaal vertellen, mail hermaloohuis@gmail.com  en we maken het samen
Eerder verschenen in Dorpsgenoten:
© 2021 Dorpsbelangen Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat