Home

Dorpsgenoten

Tussen 2005 en 2013 is er door diverse auteurs een rubriek geschreven voor dorpsblad Biddinghuizen Actueel: "Dorpsgenoten". Deze verschenen bovendien op de website van Dorpsbelangen Biddinghuizen en (met alleen intro) als nieuwsbericht op de nieuwswebsite BHZNet.nl.
Op deze website dorpsgenoten.biddinghuizen.org vindt u het archief van deze rubriek terug.
Heeft u vragen over de inhoud van de artikelen, neem dan contact op met Dorpsbelangen Biddinghuizen of met de redactie van nieuwswebsite BHZNet.nl.
Aan de inhoud van de artikelen kunnen geen rechten worden ontleend.


Ieder mens heeft zijn of haar eigen levensverhaal, soms indrukwekkend, soms verrassend, soms heel gewoon, maar toch altijd weer bijzonder. In de rubriek DORPSGENOTEN….wordt wekelijks een kijkje genomen in het leven van een Biddinghuizenaar.
Door Rita van Westen

Henk Haange - Maaiveld

7-10-2006


Henk Haange, afkomstig uit Gasteren, Drenthe. Woont sinds 1972 in Biddinghuizen.

Mijn ouders hadden een boerenbedrijf in Gasteren en van mij werd stilzwijgend verwacht dat ik het bedrijf ooit zou voortzetten. Een verwachting waar ik graag aan wilde voldoen, want ik heb altijd boer willen worden. Het land van onze boerderij in Gasteren lag verspreid rond het dorp en dat is voor een boer geen ideale situatie. Ik was al een aantal malen in Flevoland geweest en had gezien dat daar de omstandigheden voor een akkerbouwer veel gunstiger waren.

Toen ik thuis vertelde dat ik in aanmerking wilde komen voor een boerderij in ‘de polder’ waren mijn ouders zeer verrast. ‘Wat verbeeld je je wel niet’, was de eerste schrikreactie van mijn vader. ‘Ik verbeeld me helemaal niets’, heb ik toen geantwoord. Later heeft mijn vader zijn mening gelukkig bijgesteld. Hij stond volledig achter me. Onze boerderij in Drenthe ging op in de ruilverkaveling en mijn vrouw en ik kregen een boerderij aan de Kokkelweg toegewezen. We begonnen een nieuw leven in het nieuwe land. Het huis was nog niet af en we namen tijdelijk onze intrek in een woonwagen. Een week later werd onze oudste dochter geboren.

Er ging een wereld voor ons open in Flevoland. In het kleine conservatieve dorp waar ik vandaan kwam werd afkomst als erg belangrijk beschouwd. Dat was in Biddinghuizen niet het geval, hier ging het om wie je zélf was. Die gedachtegang kende ik niet. Maar ik ervoer deze andere mentaliteit als zeer plezierig en bevrijdend. In Drenthe was het al bijzonder dat onze ouders ons lieten doorleren na de lagere school. ‘Die moeten zeker professor worden’, werd er dan gezegd. Je mocht daar niet boven het maaiveld uitsteken, maar in Flevoland werd er zo niet gekeken. Een verademing.

Na vierendertig jaar met heel veel plezier akkerbouwer te zijn geweest ben ik sinds een jaar boer-af. We wonen nog wel in het huis aan de Kokkelweg, dus er is ruimte genoeg voor mijn hobby, het houden van paarden. Er is bovendien volop tijd voor plezierige dingen, zoals af en toe een dagje uitwaaien aan de kust in Groningen. Nederland heeft zoveel mooie plekken. En het is altijd prettig thuiskomen in Biddinghuizen. Van geboren Drent ben ik nu genaturaliseerd Flevolander geworden.

Wat betekent Biddinghuizen voor Henk Haange?
In de jaren dat we hier wonen heb ik met velen een band opgebouwd. Ik vind het een goede zaak dat het dorp wordt uitgebreid op het land van De Graaf en dat het winkelcentrum gerenoveerd wordt. Dat was hoog nodig. Evenementen zoals die georganiseerd worden in het dorp juich ik zeer toe, ook al ga ik er zelf niet altijd naar toe. De oktoberfeesten vind ik een leuk initiatief, vooral de jaarmarkt en het stamppotbuffet. Dat zijn belangrijke zaken voor een dorp, het geeft mensen de gelegenheid elkaar te ontmoeten.
Eerder verschenen in Dorpsgenoten:
© 2021 Dorpsbelangen Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat