Home

Dorpsgenoten

Tussen 2005 en 2013 is er door diverse auteurs een rubriek geschreven voor dorpsblad Biddinghuizen Actueel: "Dorpsgenoten". Deze verschenen bovendien op de website van Dorpsbelangen Biddinghuizen en (met alleen intro) als nieuwsbericht op de nieuwswebsite BHZNet.nl.
Op deze website dorpsgenoten.biddinghuizen.org vindt u het archief van deze rubriek terug.
Heeft u vragen over de inhoud van de artikelen, neem dan contact op met Dorpsbelangen Biddinghuizen of met de redactie van nieuwswebsite BHZNet.nl.
Aan de inhoud van de artikelen kunnen geen rechten worden ontleend.


Ieder mens heeft zijn of haar eigen levensverhaal, soms indrukwekkend, soms verrassend, soms heel gewoon, maar toch altijd weer bijzonder. In de rubriek DORPSGENOTEN….wordt wekelijks een kijkje genomen in het leven van een Biddinghuizenaar.
Door Herma Loohuis

Daniël Vandy - Mens en Milieu is zijn passie

8-12-2012


Al vijftien jaar ben ik benieuwd naar het Ecohuis aan de Noorderbaan op het industrieterrein. Nu krijg ik de kans en zit tegenover Danny Vandy, de hoofdbewoner, getrouwd met Marion. Ze hebben vier kinderen. De oudste is het huis uit, de andere drie zijn gewoon thuis. Hij is het huis aan het schilderen en het wordt nu geel. Ze zijn de laatste jaren met zonne-energie bezig, dus geel past daar erg goed bij. Omdat een huis als dit niet te betalen is in Utrecht, zijn ze uit Utrecht hier naar toe gekomen.

Ik ben geboren in Engeland in Haringey, nabij London, omdat mijn moeder de bus moest halen en toen de vliezen braken. Ik ben net niet in de ambulance geboren. Mijn moeder is Nederlandse, een echte Hollands Kaasmeisje, waar mijn Belgische vader aan verslingerd raakte. Door zijn werk kwamen ze in Engeland terecht in. Vlak na mijn geboorte verhuisden we naar Kalmthout in België, dichtbij Roosendaal, met Brabantse cultuur en een Bourgondische inslag. In 1987 ben ik voor vijf jaar gaan wonen in Wageningen en studeerde cultuurtechniek. Daarna ben ik in Nederland gebleven. Ik merkte dat door het in cultuur brengen van de natuur er veel natuur verdween. In 1992 werd ik me er van bewust dat ik daar iets aan wilde doen. Ik zat in een groep van veertien mensen en we besloten om een informatie avond te organiseren voor gezond bouwen. We verwachtten een paar stelletjes en tot onze stomme verbazing werden het er een stuk of honderd. In totaal werden er uiteindelijk achtenzestig woningen in zowel huur- als koopsector gebouwd. Helaas bij de bouw ervan, hebben we veel concessies moeten doen, zodat zeker niet al onze bouwwensen gerealiseerd werden.

Dolgraag wilden we toch dat oorspronkelijke, duurzame huis bouwen en… dat kon uiteindelijk in Biddinghuizen. Ook de gemeente Dronten was er blij mee, maar wilde liever dat we in Dronten gingen bouwen. Echter Biddinghuizen en dichtbij het dorpcentrum vonden we veel leuker.
Ik heb in eigen beheer het bedrijfspand en de woning gebouwd, op de Noorderbaan 25, met veel natuurlijke materialen, zoals leem en hout, waterbesparing o.a. met een composttoilet en zonne-energie. In 1996 was de Milieuwoning klaar en sindsdien promoten we het duurzaam bouwen en wonen. Momenteel zijn we erg druk met zonne-energie, zonnepanelen voor Biddingse en Flevolandse huizen en bedrijven. Je kunt echt met twaalf tot vijftien panelen 100% in je eigen elektriciteit behoefte voorzien voor gegarandeerd vijfentwintig jaar en langer! We steunen met de zonnepanelen actie ook het Colombinehuis; per vijftien panelen schenken we één paneel aan het Colombinehuis, We streven ernaar dat in 2013 het Colombinehuis energieneutraal is, helpt u mee? Hierover kunt u donderdag 13 december om 19.30 uur in het Koetshuis meer horen. Toegang is gratis !

In 2011 is ons gezin betrokken geraakt met Burkina Faso, een van de armste landen ter wereld (!). In de tweede stad van het land Bobo Diolasso, steunen we een kerkgemeente, die mensen helpt met woord en daad. Zo bouwen we mee aan de kerk, een school en helpen we mee met het zomerkamp voor kinderen en zijn er tientallen kleine projecten, die onze hulp hebben gevraagd. Samen met zestien vrijwilligers hebben we afgelopen zomer daar fantastisch gewerkt. De jongste was elf en de oudste tweeënzeventig jaar. Iedereen kon z’n ei kwijt, een bijdrage leveren en ging met een gave levenservaring naar huis. We zijn al weer bezig met de voorbereidingen van de volgende reis, augustus 2013 en zoeken nog naar vrijwilligers. De eigen bijdrage is relatief laagdrempelig ca. € 750,- voor reis en verblijf (!). Kom op onze informatieavonden do. 13 december of 17 januari 19.00 uur bij ons op de Noorderbaan 27 Biddinghuizen. Welkom! We hebben nog veel hulp nodig voor startende projecten, kijk op onze site www.bobo-bethel-shekina.nl

Biddinghuizen voor Daniël: Een dorp waar we met veel plezier wonen en hopen onze passie te kunnen delen
Eerder verschenen in Dorpsgenoten:
© 2021 Dorpsbelangen Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat