Home

Dorpsgenoten

Tussen 2005 en 2013 is er door diverse auteurs een rubriek geschreven voor dorpsblad Biddinghuizen Actueel: "Dorpsgenoten". Deze verschenen bovendien op de website van Dorpsbelangen Biddinghuizen en (met alleen intro) als nieuwsbericht op de nieuwswebsite BHZNet.nl.
Op deze website dorpsgenoten.biddinghuizen.org vindt u het archief van deze rubriek terug.
Heeft u vragen over de inhoud van de artikelen, neem dan contact op met Dorpsbelangen Biddinghuizen of met de redactie van nieuwswebsite BHZNet.nl.
Aan de inhoud van de artikelen kunnen geen rechten worden ontleend.


Ieder mens heeft zijn of haar eigen levensverhaal, soms indrukwekkend, soms verrassend, soms heel gewoon, maar toch altijd weer bijzonder. In de rubriek DORPSGENOTEN….wordt wekelijks een kijkje genomen in het leven van een Biddinghuizenaar.
Door Rita van Westen

Jaap Munneke - Een boer met één hectare

10-11-2007


Jaap Munneke, geboren en getogen in Eerste Exloërmond. Woont in Biddinghuizen sinds 1970.

Boer worden. Dat is altijd een grote wens van mij geweest. Het is ook de reden dat we in 1970 naar Flevoland kwamen. De landbouw had hier in het nieuwe land immers alle kansen. Ik ging werken bij Reedijk aan de Palingweg en na een paar maanden in het kamp gewoond te hebben kregen we een huis aan de Wendakker. Daar hebben we een heel goede tijd gehad. Misschien was dat zelfs wel de mooiste tijd van ons leven. De komst van de kinderen, de saamhorigheid in de buurt, de contacten met de buren... Er was nog alle tijd en aandacht voor elkaar. Je hoort vaak dat mensen de begintijd van Biddinghuizen als heel bijzonder hebben ervaren. Mijn vrouw Ina en ik horen daar ook bij.

De moderne landbouw in Flevoland stond in scherp contrast met het boerenleven waarmee ik in Drenthe was opgegroeid. En hoe meer de agrarische industrie zich in Flevoland ontwikkelde, des te meer raakte ik verknocht aan de nostalgie van vroeger. Toen ik een oude MF TED tractor op de kop kon tikken hoefde ik dan ook niet lang na te denken. Ik zette hem in onze tuin aan het Vliegersveld en bouwde er een schuur omheen. En dat was het begin van een hobby waarvan ik nu rustig kan zeggen dat het uit de hand gelopen is. Want er volgden nog drie tractoren, een MF 35, een Vierzon en een Fahr. Maar ook ploegen, een dorsmachine, een kafmolen, rolschoffels, dorsvlegels en een zaaiviool. Allemaal prachtig landbouwgereedschap en machines van vroeger, die niet verloren mogen gaan. Ik heb nu het allemaal opgeslagen in de paardenstal, want in de tuin past het al lang niet meer. Omdat mensen weten dat ik landbouwgereedschappen en machines verzamel krijg ik ook nog wel eens wat aangeboden. Er is inmiddels ruim voldoende materiaal voor een museum.

Gelukkig biedt de paardenstal naast de landbouwwerktuigen genoeg ruimte voor een andere grote passie van me en dat zijn mijn paarden; twee Belgen en een Tinker. Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat ben ik ermee bezig, maar wat krijg ik er veel voor terug! Die beesten zijn echt mijn lust en mijn leven. Binnenkort gaan de Belgen voor de kar. Wat zal dat een mooi gezicht zijn. Ik heb altijd een eigen boerderij willen hebben en dat is er helaas nooit van gekomen. Maar nu na vierenveertig jaar en met de VUT, heb ik toch het gevoel dat ik mijn eigen boerenbedrijf heb. Ik ben een boer met één hectare. Een heel gelukkige boer. En als dat landbouwmuseum er nog eens zou kunnen komen, dan zou het helemaal fantastisch zijn.

Wat betekent Biddinghuizen voor Jaap Munneke?
Als we vanuit het noorden weer naar huis rijden en we gaan bij Wezep van de snelweg af en zien de grote duiventil die daar in het landschap staat dan zeggen Ina en ik altijd tegen elkaar: Bijna thuis!
Uitbreiding van Biddinghuizen is nodig, daar ben ik me terdege van bewust. De grond waar mijn stal nu staat zal ooit aan de beurt zal zijn voor woningbouw. Ik hoop dat er dan voor ons een andere geschikte plek zal komen. Dan zal ik de stal niet meer vanuit mijn huis kunnen zien, maar dat is dan niet anders. Het algemeen belang van het dorp gaat natuurlijk voor mijn persoonlijk belang.
Eerder verschenen in Dorpsgenoten:
© 2021 Dorpsbelangen Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat