Home

Dorpsgenoten

Tussen 2005 en 2013 is er door diverse auteurs een rubriek geschreven voor dorpsblad Biddinghuizen Actueel: "Dorpsgenoten". Deze verschenen bovendien op de website van Dorpsbelangen Biddinghuizen en (met alleen intro) als nieuwsbericht op de nieuwswebsite BHZNet.nl.
Op deze website dorpsgenoten.biddinghuizen.org vindt u het archief van deze rubriek terug.
Heeft u vragen over de inhoud van de artikelen, neem dan contact op met Dorpsbelangen Biddinghuizen of met de redactie van nieuwswebsite BHZNet.nl.
Aan de inhoud van de artikelen kunnen geen rechten worden ontleend.


Ieder mens heeft zijn of haar eigen levensverhaal, soms indrukwekkend, soms verrassend, soms heel gewoon, maar toch altijd weer bijzonder. In de rubriek DORPSGENOTEN….wordt wekelijks een kijkje genomen in het leven van een Biddinghuizenaar.
Door Rita van Westen

Jan Schuurhuis - Biddinghuizen moet snel gaan groeien

23-12-2006


Jan Schuurhuis, geboren in 1968 te Harderwijk. Woont in Biddinghuizen sinds 1979.

Omdat mijn ouders in Biddinghuizen een supermarkt begonnen, kwamen we hier in 1979 vanuit Harderwijk naar toe. De laatste jaren van het basisonderwijs heb ik op de Rank doorgebracht, daarna ging ik naar Zwolle voor het vervolgonderwijs. Als kind wist ik al vroeg wat ik later wilde worden; supermarkteigenaar, net als mijn ouders.

Mijn droom is uitgekomen, ik geef al enige jaren leiding aan de C1000 te Biddinghuizen. Leuk werk, met name de sociale kanten ervan spreken me erg aan. Het omgaan met mensen is een van de leukste aspecten van mijn vak. Toch zijn er ook zaken die mijn werk minder leuk maken en dat zijn diefstal en inbraken. Vooral de laatste tijd hebben we er regelmatig mee te maken gehad. Het maakt mijn werk minder leuk, maar het is helaas de realiteit van alledag waar winkeliers mee te maken hebben. Hoe vervelend de inbraken in onze zaak ook zijn, op een gegeven moment wen je er zelfs een beetje aan. Dat is niet het geval met de gewelddadige roofoverval, waar Mirjam en ik helaas ook mee te maken hebben gehad. Het is een ervaring die we nooit meer mee hopen te maken.

Wat ons erg goed gedaan heeft, zijn de hartverwarmende reacties die we na de roofoverval vanuit het dorp ontvingen. De mensen in Biddinghuizen hebben op een ongelooflijke manier hun betrokkenheid met ons getoond en er is zeer met ons meegeleefd. Dat heeft Mirjam en mij er zeker sneller weer bovenop geholpen. Op zulke momenten ben je zo blij dat je in een dorp als Biddinghuizen woont.

Er wordt momenteel hard gewerkt aan de realisatie van het nieuwe winkelcentrum. Ik ben er nu al trots op hoe mooi de nieuwe C1000 gaat worden! Op 7 februari gaan de deuren van onze vernieuwde winkel open. Hopelijk zal het vernieuwde winkelcentrum, samen met de centrumrenovatie van OFW, het dorp de impuls geven die het nodig heeft. Ik hoop dat met name De Voor snel en radicaal opgeknapt gaat worden, zodat we niet te lang hoeven te kijken naar hoe het er nu uitziet.

Wat betekent Biddinghuizen voor Jan Schuurhuis?
Eigenlijk zou ik het liefst in een hutje op de hei wonen en dan ruimte genoeg hebben om twintig honden te houden. Maar dat kan natuurlijk niet en Biddinghuizen is een goed alternatief. Ik woon hier met plezier. Maar om het leefbaar te houden zal het dorp snel moeten groeien. Er moeten heel snel huizen bij komen, niet alleen om de winkels levensvatbaar te houden, maar ook andere voorzieningen zoals de bibliotheek, het zwembad en de sportverenigingen. Het gaat sinds enige tijd weer wat beter in Biddinghuizen. De betrokkenheid met het dorp wordt weer gedragen door veel mensen. Het is een goede zaak dat we ons als dorp weer laten gelden. Dat moeten we zo zien te houden en daarvoor is een snelle groei van het inwoneraantal een absolute voorwaarde.
Eerder verschenen in Dorpsgenoten:
© 2020 Dorpsbelangen Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat