Home

Dorpsgenoten

Tussen 2005 en 2013 is er door diverse auteurs een rubriek geschreven voor dorpsblad Biddinghuizen Actueel: "Dorpsgenoten". Deze verschenen bovendien op de website van Dorpsbelangen Biddinghuizen en (met alleen intro) als nieuwsbericht op de nieuwswebsite BHZNet.nl.
Op deze website dorpsgenoten.biddinghuizen.org vindt u het archief van deze rubriek terug.
Heeft u vragen over de inhoud van de artikelen, neem dan contact op met Dorpsbelangen Biddinghuizen of met de redactie van nieuwswebsite BHZNet.nl.
Aan de inhoud van de artikelen kunnen geen rechten worden ontleend.


Ieder mens heeft zijn of haar eigen levensverhaal, soms indrukwekkend, soms verrassend, soms heel gewoon, maar toch altijd weer bijzonder. In de rubriek DORPSGENOTEN….wordt wekelijks een kijkje genomen in het leven van een Biddinghuizenaar.

Tineke Stuifzand - Met de paplepel ingegoten

28-7-2008


Tineke Stuifzand – Sybesma (37), geboren in Idskenhuizen. Woont in Biddinghuizen sinds augustus 1974.

Tineke twijfelde over deelname aan Dorpsgenoten. Tja, ik doe nogal wat vrijwilligerswerk maar waarom zou ik dat hardop roepen? Sla mij maar over, was het antwoord. Dus proberen we het over andere zaken te hebben maar dat valt niet mee. Bruingetint en wel terug van vakantie zien we Tineke en familie met uitgestalde aan zichzelf geschonken goodies zoals een Tour De France-bewegwijzeringsplaat. We strijken neer in een zonovergoten achtertuin.

Ik groeide op in een echt jongensgezin aan de Dreef. Met de paplepel werd ingegoten dat we voor kerk en samenleving iets konden doen. Terug doen, meer. Mijn ouders zetten zich altijd belangeloos in voor activiteiten zoals besturen van school, koor en voetbal en de kerk. En als ik kijk naar mijzelf mijn broers, is die filosofie aardig doorgedrongen, kijk bijvoorbeeld maar naar BHZ-Net. Zelf ben actief binnen BAS Voetbal, help op school en ik ben jeugdouderling in de kerk. Voor dat laatste ik me zogezegd geroepen om dat te doen. Ik mag graag wat betekenen voor de jeugd. Wanneer je jongeren bij staat en ze handvaten geeft, help je ze een zelfstandige volwassene te worden. De jeugd heeft de toekomst, nietwaar? Wat ik voor de kerk doe heeft wel raakvlakken met mijn werk. Ik ben groepsleidster bij uit huis geplaatste pubers. Met die baan had ik geluk, direct na mijn afstuderen aan wat nu SPH heet, vond ik deze baan. Sinds de geboorte van onze oudste zoon, die nu elf is, werk ik dertig uur per maand.

Verder zing ik bij zangkoor Zon en Zegen, samen met mijn moeder. Maar dansen doe ik het liefst, bij BAS Gymnastiek. We oefenen altijd voor een aantal optredens per jaar.

Allard, ook uit het dorp, is mijn grote liefde. Die ontmoette ik in 1991 bij Soos Neptunus. In 1994 trouwden we en betrokken we een woning aan de Parksingel. Inmiddels hebben we drie kinderen en is ons huis wat verbouwd.

Anne Frank
Er waren vier musicals in Biddinghuizen, ik heb aan twee meegedaan. Bij de millenniummusical zong ik een lied. Ik was Anne Frank, was ondergedoken en zong daarover. Er was een gaasdoek gespannen voor me waardoor het publiek alleen mijn silhouet zag. Ik weet nog dat ik me erg concentreerde om dat lied zo goed mogelijk over te brengen. Na afloop was ik dan ook helemaal leeg. Een mooie ervaring. Ook in de musical Archipel speelde ik toneel en zong met veel plezier.

En weet je, toen ik jong was vond ik de intocht van de avondvierdaagse spectaculairder. Toen zongen we onze strijdliederen van de scholen, juist, die van De Rank en De Klimop naar elkaar. In het blauw of in het groen, het was een spektakel. Inmiddels is die rivaliteit wel beklonken of liever, verdwenen, maar mijn man, een echte ‘Klimopper’ en ik dagen elkaar nog aardig uit na al die jaren.

Wat betekent Biddinghuizen voor Tineke Stuifzand?
Een nieuw gebouw voor de basisscholen heeft mijn prioriteit, met als het kan ieder een eigen plekje en een losstaand gymgebouw. En mensen zouden eens moeten weten hoeveel er achter de schermen wordt gewerkt op scholen, kerk en in verenigingen. De meest bescheiden mensen hoor je niet namelijk. En de voorzieningen, die moeten natuurlijk op peil blijven. Biddinghuizen is vertrouwd voor ons. Er is gelukkig veel ruimte voor de kinderen om te spelen. Wij gaan hier niet weg.
Eerder verschenen in Dorpsgenoten:
© 2020 Dorpsbelangen Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat