Home

Dorpsgenoten

Tussen 2005 en 2013 is er door diverse auteurs een rubriek geschreven voor dorpsblad Biddinghuizen Actueel: "Dorpsgenoten". Deze verschenen bovendien op de website van Dorpsbelangen Biddinghuizen en (met alleen intro) als nieuwsbericht op de nieuwswebsite BHZNet.nl.
Op deze website dorpsgenoten.biddinghuizen.org vindt u het archief van deze rubriek terug.
Heeft u vragen over de inhoud van de artikelen, neem dan contact op met Dorpsbelangen Biddinghuizen of met de redactie van nieuwswebsite BHZNet.nl.
Aan de inhoud van de artikelen kunnen geen rechten worden ontleend.


Ieder mens heeft zijn of haar eigen levensverhaal, soms indrukwekkend, soms verrassend, soms heel gewoon, maar toch altijd weer bijzonder. In de rubriek DORPSGENOTEN….wordt wekelijks een kijkje genomen in het leven van een Biddinghuizenaar.
Door Herma Loohuis

Doeke Dobma - Blokfluit

9-10-2010


Hij is geboren in Uithuizen, een dorp in het noorden van Groningen, volgde de opleiding tot onderwijzer aan de Rijkskweekschool voor Onderwijzers(essen) in de stad Groningen.
Ging na de Kweekschool in militaire dienst in Assen, eerst 8 maanden bij de parate hap, daarna nog 7 maanden als trompetter bij het tamboer- en trompetterkorps van de Johan Willem Friso-kapel.
Doeke Dobma begon op 15 februari 1972 als onderwijzer aan de Herman Gorterschool in Amersfoort. Op 1 september 1976 begon hij als meester van de vijfde klas aan De Akkerwinde in Biddinghuizen, is getrouwd met Anneke Voskuijl en heeft twee volwassen kinderen, Désirée en Rogier.


Toen ik twee weken aan De Akkerwinde werkte, stond de toenmalige voorzitter van muziekvereniging Maris Sonores op de stoep. Zijn vrouw was lid van de Oudercommissie van school en had tijdens het sollicitatiegesprek gehoord dat ik in mijn geboortedorp lid was van de muziekvereniging. Hij nodigde mij uit om een keer langs te komen op een repetitieavond in de Voorhof. Toen ik daar de volgende maandagavond kwam stonden er al een bugel en een lessenaar met muziek klaar. Ik kon zo aanschuiven en meespelen.
Een of twee jaar later ben ik gestart met een groep leerling-muzikanten, afkomstig van de (toen nog) 4 basisscholen, om hen de beginselen van de muziek bij te brengen. Via een inzamelingsactie onder de bevolking is er geld opgehaald om instrumenten te kunnen kopen voor deze leerling-muz ikanten.Van de 25 leerlingen van die “groep Dobma” zijn er 2 over, die nu nog meespelen in het orkest.
Samen met Carla van Dijk, Wim van der Heiden en Jaap-Jan Zwanenburg heb ik twee of drie keer teksten geschreven voor de Nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Dronten, de show van Thomasvaer en Pieternel.
Met hetzelfde drietal hebben we teksten geschreven voor de “BAS-revue”, die ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van Biddinghuizer Algemene Sportvereniging in een tent op het sportpark is uitgevoerd.
Later, bij de opening van de nieuwe kantine van Bas, hebben we nog weer een revue geschreven.
Ook bij het 25-jarig bestaan van Biddinghuizen in 1989 hebben we een avondvullende revue geschreven, die met vele enthousiaste vrijwilligers is uitgevoerd.
Op school ben ik in 1978 begonnen met het geven van blokfluitlessen tussen de middag aan kinderen die muziek wilden maken. Eerst alleen aan kinderen van De Akkerwinde, maar ik kreeg al gauw de vraag van ouders van de andere scholen of ik ook les wilde geven aan kinderen van ’t Klimop, De Rank en De Wingerd. En dat ben ik toen gaan doen, want muziek is voor iedereen. De kinderen leren in mijn lessen noten lezen, een aantal maatsoorten, verschillende ritmes, het samenspelen. In de loop der jaren heb ik zo honderden leerlingen de beginselen van de muziek bijgebracht, en ik doe dat nog steeds.
Een logisch (en leuk) gevolg van het feit dat ik 33 jaar aan De Akkerwinde heb gewerkt, is het feit dat ik kinderen van oud-leerlingen in de klas kreeg: “Meester, mijn vader/moeder heeft nog bij jou in de klas gezeten,” hoorde ik dan. En dat vond ik leuk.
Sinds 1 augustus 2009 ben ik met pensioen, maar op verzoek van ouders geef ik nog wel de blokfluitlessen. Ook omdat ik het leuk vind dat ik op die manier toch nog een beetje in mijn oude vak (lesgeven) bezig te zijn en contact met kinderen te hebben. Maandagmiddag na schooltijd zijn we daarmee bezig in De Tamarisk. Voorheen deed ik dat op De Akkerwinde, maar die gaat tegen de vlakte in januari. Helaas.(tenzij het wordt uitgesteld).
En ik heb nu tijd voor het onderhouden van de kaartenwebsite van Anneke: www.annekescardart.nl

Wat betekent Biddinghuizen voor Doeke?
Een rustig dorp, waar ik dankzij bovenbeschreven activiteiten heel veel mensen ken. Daardoor duurt het af en toe wat lang voor ik na een boodschap thuiskom. Hier een praatje, daar een babbel. Gezellig.
Jammer dat het winkelcentrum wat lege plekken vertoont. Er zouden meer mensen moeten ontdekken: “Biddinghuizen, een leuk dorp. Daar wil ik wonen.”
Eerder verschenen in Dorpsgenoten:
© 2021 Dorpsbelangen Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat