Home

Dorpsgenoten

Tussen 2005 en 2013 is er door diverse auteurs een rubriek geschreven voor dorpsblad Biddinghuizen Actueel: "Dorpsgenoten". Deze verschenen bovendien op de website van Dorpsbelangen Biddinghuizen en (met alleen intro) als nieuwsbericht op de nieuwswebsite BHZNet.nl.
Op deze website dorpsgenoten.biddinghuizen.org vindt u het archief van deze rubriek terug.
Heeft u vragen over de inhoud van de artikelen, neem dan contact op met Dorpsbelangen Biddinghuizen of met de redactie van nieuwswebsite BHZNet.nl.
Aan de inhoud van de artikelen kunnen geen rechten worden ontleend.


Ieder mens heeft zijn of haar eigen levensverhaal, soms indrukwekkend, soms verrassend, soms heel gewoon, maar toch altijd weer bijzonder. In de rubriek DORPSGENOTEN….wordt wekelijks een kijkje genomen in het leven van een Biddinghuizenaar.
Door Rita van Westen

Nel Commandeur - Leve De Tas!

24-5-2008


Nel Commandeur. Geboren te Hoorn. Woont in Biddinghuizen sinds 1964.

We zijn hier naartoe gekomen omdat de boer waar mijn man Jaap werkte vanuit de Noordoostpolder naar Biddinghuizen ging. Ons gezin verhuisde mee. Boer Schoot Uiterkamp kreeg een boerderij aan de Oldebroekerweg en wij kwamen te wonen aan De Voor. De polder was in die tijd nog woest en leeg. Er waren geen vogels, geen bloemen en geen bomen. We hadden zes kinderen, waarvan de oudste zes jaar was. Ik heb heel wat afgehuild in de begintijd, want er was helemaal niets. Mijn eerste moederdagcadeau in Biddinghuizen was een grote bos koolzaad, want andere bloemen waren er niet. Voor de dagelijkse boodschappen was je aangewezen op die ene barak. Een auto hadden we niet en bij familie op bezoek gaan, dat was een soort wereldreis want de dijk naar Enkhuizen was er nog niet.

Maar wonen in het toen nog zo lege Biddinghuizen had ook een andere kant. We zaten allemaal in hetzelfde schuitje en de saamhorigheid was enorm. De buren werden een soort plaatsvervangende familie. De mensen kenden elkaar, vingen elkaar op en hielpen waar dat nodig was. Ondanks die moeilijke eerste periode heb ik er nooit spijt van gehad dat we hier naartoe gekomen zijn. Ik hou van de polder. Waar anders kun je zo ver kijken? Vooral in de eerste jaren was de horizon kilometers ver weg. Waar anders heb je zulke mooie wolkenluchten? ‘Ik ben in de wolken, met zulke prachtige wolken’, roep ik altijd.

Binnenkort verhuis ik naar de Tas. Ik ben zo ongelooflijk blij dat ik Biddinghuizen niet uit hoef, nu ik wat ouder ben en ongemakken zich voordoen. Ik heb al een nieuwe knie en een nieuwe heup. Binnenkort is mijn andere knie aan de beurt. De tuin kan ik niet meer onderhouden. Mijn huis, waar ik vanaf de begintijd van het dorp gewoond heb, wordt afgebroken. Eerst was er sprake van dat ik samen met Jaap, mijn man, in Weideheem in Harderwijk zou gaan wonen. Ook is er sprake van geweest dat we naar een aanleunwoning van de Regenboog in Dronten zouden gaan. Jaap is helaas overleden. De komst van De Tas maakt het nu mogelijk dat ik in Biddinghuizen blijft wonen. Vanaf de ontstaansgeschiedenis van het dorp woon ik hier. Ik hoor bij Biddinghuizen, ben ermee vergroeid geraakt. Dat geldt niet alleen voor mij, maar voor heel veel ouderen in ons dorp. Leve de Tas!

Reken maar dat ik op 5 juni in de bus zit om op Het Redeplein te gaan te demonstreren voor een MFC. We moeten als Biddinghuizenaren opkomen voor de voorzieningen in ons dorp. Niet alleen voor de scholen, maar zeker ook voor de andere voorzieningen zoals de bibliotheek, de sport,de ouderzorg en de kinderopvang. Ook al maak ik er zelf misschien geen gebruik van, voor het dorp is het belangrijk dat we wat te bieden hebben aan de inwoners. Alleen dan blijft Biddinghuizen aan aantrekkelijk dorp om te wonen en alleen dan kunnen we de leefbaarheid waarborgen. Ik hoop dat veel Biddinghuizenaren op donderdag 5 juni een uurtje willen vrijmaken voor ons dorp en meegaan naar Dronten om aan de gemeenteraad duidelijk te maken dat Biddinghuizen het waard is om in te investeren.

Wat betekent Biddinghuizen voor Nel Commandeur?
Het wandelpad dat we als dorp samen gemaakt hebben, daar ben ik heel trots op. Maar ook op dierenpark De Scharrelberg. Samen hebben we er toch maar voor gezorgd dat er een nieuw hek omheen staat en dat de stal op geknapt is. Jennie Brandsma heeft veel voor het dorp gedaan. Door hem is de saamhorigheid terug. In onze nieuwe dorpsvoorzitter Jan van de Wiel heb ik ook veel vertrouwen. Er moet nog wel wat gebeuren in Biddinghuizen. De lege winkels moeten vol en het MFC moet er komen. Daar moeten we ons als dorp samen voor inzetten.
Eerder verschenen in Dorpsgenoten:
© 2020 Dorpsbelangen Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat