Home

Dorpsgenoten

Tussen 2005 en 2013 is er door diverse auteurs een rubriek geschreven voor dorpsblad Biddinghuizen Actueel: "Dorpsgenoten". Deze verschenen bovendien op de website van Dorpsbelangen Biddinghuizen en (met alleen intro) als nieuwsbericht op de nieuwswebsite BHZNet.nl.
Op deze website dorpsgenoten.biddinghuizen.org vindt u het archief van deze rubriek terug.
Heeft u vragen over de inhoud van de artikelen, neem dan contact op met Dorpsbelangen Biddinghuizen of met de redactie van nieuwswebsite BHZNet.nl.
Aan de inhoud van de artikelen kunnen geen rechten worden ontleend.


Ieder mens heeft zijn of haar eigen levensverhaal, soms indrukwekkend, soms verrassend, soms heel gewoon, maar toch altijd weer bijzonder. In de rubriek DORPSGENOTEN….wordt wekelijks een kijkje genomen in het leven van een Biddinghuizenaar.
Door Herma Loohuis

Lian Mangnus - Gefascineerd door kwaliteiten van mensen met beperking

6-4-2013


Lian vertelt enthousiast over alles wat ze met haar man Paul heeft ondernomen aan de Oldebroekerweg. Haar kinderen brengen hen op de weg die ze nu in willen slaan: kunst, gemaakt door mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking, voor het voetlicht brengen en hen het podium geven dat ze verdienen.

Lian is op een boerderij in Nagele geboren. Haar moeder, die ook mee hielp op het bedrijf, hield van musiceren en schilderen. Lian heeft het creatieve van haar moeder. Paul en Lian hebben drie jongens in de leeftijd van 19, 17 en 15 jaar.

Ik zat op de lagere school in Nagele en ging naar de HAVO in Emmeloord. Daarna volgde de Pedagogische Academie in Steenwijkerwold. Ik zat in Steenwijk op kamers en heb daar een gezellige en leerzame tijd gehad. Na het behalen van mijn diploma in 1982 ben ik tien jaar leerkracht van groep 3/4 geweest op een basisschool in Emmeloord; een fijne tijd op een actieve school met een leuk team.
In 1989 ontmoette ik Paul op een schuurfeest in de Noord Oost Polder. Samen met zijn vader en broer had hij een akkerbouwbedrijf, gecombineerd met onderstammenteelt en vruchtboomkwekerij, aan de Oldebroekerweg. Eind 1991 zijn we getrouwd en samen op de boerderij gaan wonen. Ik besloot te stoppen met lesgeven. Omdat we een erg druk bedrijf en een intensief gezin hadden, speelden we met de gedachte de zaken anders aan te gaan pakken.

In 2001 namen we het tuinplantenbedrijf van de buurman over, maar in 2004 kreeg Paul een ongeluk en moesten we een stap terug doen.
Via de school van onze zoon Ralf, die een verstandelijke beperking heeft, kwamen we in die tijd in aanraking met een groep jongelui die door hun grensoverschrijdende gedrag op school niet te handhaven waren. Wij hebben hen een aantal jaren begeleid op de boerderij.
Ik werd geboeid door de kwaliteiten en mogelijkheden die deze jonge mensen hebben. Maar omdat de samenleving meestal uitgaat van hun beperkingen, krijgen ze niet de kans om hun talenten te ontwikkelen.

Dat bracht ons op het idee om hier zelf iets mee te gaan doen. We startten weer met de verkoop van tuinplanten, in combinatie met een boerderijwinkel. Het doel was om het bedrijf stap voor stap uit te breiden om te zijnertijd plaats te kunnen bieden aan mensen met een beperking. Helaas lag ons bedrijf op het toekomstige industrieterrein en kregen we niet de ruimte dit doel te verwezenlijken. Daarom besloten we het bedrijf van de hand te doen.
Sinds 2011 wonen we in het dorp. De boerderij is verkocht, maar de wil om ons in te zetten voor mensen met een beperking en hen een volwaardige plaats in onze samenleving te geven, is gebleven.

Sinds een aantal jaren schildert onze zoon Ralf in het atelier van zijn school in Kampen. Hij wordt daar begeleid door academisch geschoolde kunstenaars. In dit atelier maken jongelui met een verstandelijke beperking prachtige schilderijen. Er zijn meer ateliers die op een professionele manier met deze mensen werken. Omdat ze zichzelf moeten bedruipen, hebben ze het moeilijk. Het promoten, verkopen en uitlenen van de kunstwerken schiet er vaak bij in.
Daar willen wij ons nu mee bezig gaan houden. Daarom hebben we G-Art opgericht. Wij houden ons bezig met promotie, verkoop en uitleen van kunst, gemaakt door mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking. Wij willen een breder publiek bekend maken met deze kunst en een inkijkje geven in de belevingswereld van deze bijzondere kunstenaars. Kunst is bij uitstek geschikt om de kwaliteiten van deze mensen te ontplooien. Kunst sluit niemand uit en kan voor en door iedereen gemaakt worden. Kunst neemt iedereen serieus.

Op 13 en 14 april aanstaande openen we ons bedrijf met een expositie van deze bijzondere kunst in de Cultuurbank (voormalig Rabobank) aan de Baan. Iedereen is van harte welkom.
Een voorproefje kunt u vinden op onze website: www.g-art.nu. Hopelijk smaakt dat naar meer.

Biddinghuizen voor Lian: Een fijn dorp om in te wonen. Het is een dorp met een sociaal karakter. Mensen zien nog naar elkaar om.

Eerder verschenen in Dorpsgenoten:
© 2021 Dorpsbelangen Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat