Home

Dorpsgenoten

Tussen 2005 en 2013 is er door diverse auteurs een rubriek geschreven voor dorpsblad Biddinghuizen Actueel: "Dorpsgenoten". Deze verschenen bovendien op de website van Dorpsbelangen Biddinghuizen en (met alleen intro) als nieuwsbericht op de nieuwswebsite BHZNet.nl.
Op deze website dorpsgenoten.biddinghuizen.org vindt u het archief van deze rubriek terug.
Heeft u vragen over de inhoud van de artikelen, neem dan contact op met Dorpsbelangen Biddinghuizen of met de redactie van nieuwswebsite BHZNet.nl.
Aan de inhoud van de artikelen kunnen geen rechten worden ontleend.
Ieder mens heeft zijn of haar eigen levensverhaal, soms indrukwekkend, soms verrassend, soms heel gewoon, maar toch altijd weer bijzonder. In de rubriek DORPSGENOTEN….wordt wekelijks een kijkje genomen in het leven van een Biddinghuizenaar.

Door Herma Loohuis

Tineke Haveman - Haar passie is organiseren en coördineren

27-7-2013


Tineke vertelt vol enthousiasme over haar werk in de klassieke zangwereld en haar koor. Wie is Tineke? Tineke zingt mee in de komende musical Morgenland vanuit Biddinghuizen. Zij woont in Dronten, is getrouwd met Filip Haveman en heeft vijf kinderen, waarvan de een na jongste net is getrouwd en in Dronten woont. De dochter woont in Rotterdam, twee zoons in Amsterdam, de jongste woont bij hen thuis.

Ik ben geboren in 1958, in Bedum, en volgde de middelbare school  in Groningen. Later heb ik in Groningen stad gewoond. Ik heb de opleiding doktersassistent gedaan en gewerkt op het poliklinisch laboratorium van het Diaconessenhuis. In 1978 heb ik mijn man ontmoet op een zeilkamp. Hij komt uit Sellingen en woonde in Dronten, omdat hij daar een studie volgde aan de hogere landbouwschool CAH. In 1981 ben ik in  Dronten gaan wonen en ging werken bij de huisartsenpraktijk aan de Schans als doktersassistente. Daarna was ik een fulltime moeder tot de jongste twee en een half jaar was. Ik ging werken op de huisartsenpraktijk te Biddinghuizen. Dat kon, omdat mijn man veel thuis werkte. Ik heb daar zestien jaar met heel veel plezier gewerkt. In die tijd heb ik ook de opleiding Management in de Gezondheidszorg gevolgd. Afgelopen drie jaar ben ik bezig met mijn eigen bedrijf: intermediair in de klassieke muziekwereld. Vanaf dit voorjaar fulltime. Het bedrijf heet 10VOCAAL. Wat houdt dat in? Het belangrijkste is dat ik bemiddel tussen koren die klassieke werken willen uitvoeren en daarbij professionele solisten nodig hebben. Mij  bereikt dus het verzoek om uit te zoeken wie kan voldoen aan die specifieke vraag. Het gaat er dan om dat ik uit mijn bestand van ongeveer tachtig professionele zangers en zangeressen de juiste persoon op de juiste plaats kan zetten. Als ik een vraag krijg met betrekking tot bijvoorbeeld de Matthäus Passion, dan zoek ik zes geschikte solisten die in staat zijn Bach te zingen zoals het bedoeld is. Dit gaat altijd in overleg met de dirigent van het betreffende koor.
Daarnaast organiseer ik masterclasses, onder andere met de Nederlandse sopraan Johannette Zomer. Ook organiseer ik solistenpresentaties. Daar presenteren professionele solisten zich aan koorbesturen, concertorganisaties en dirigenten.
In Dronten heb ik samen met twee heren de Stichting Klassiek Leeft in Flevoland opgericht. Wij hebben als doel grote klassieke concerten te organiseren in Flevoland. In het verleden waren dat al de Matthäus- en de Johannes Passion van Bach en de Messiah van Händel. Op 20 december aanstaande organiseren we een uitvoering van het Weihnachtsoratorium van Bach in de Ark te Dronten en In het voorjaar van 2014 weer de Johannes Passion.
Al jaren zing ik bij het Sallands Bachkoor als sopraan. Daarnaast zijn mijn hobby’s: koken, zeilen, fietsen en lezen. 
Tijdens de organisatie van de Matthäus Passion in Dronten werkte ik samen met Gert Jan van Tilburg. Ik vroeg hem nog een keer een musical te organiseren omdat het me heel leuk leek om naast klassiek ook eens in een musical te zingen. Gelukkig was ik niet de enige die daarom vroeg en is Gert Jan toch nog een keer aan een zo groot project begonnen. Het is geweldig leuk om met een groep zangers dit op de planken te zetten. De saamhorigheid is groot en de organisatie uitstekend en heel inspirerend. Iedereen is belangrijk! Samen maken we er een groot feest van. zes keer in de Meerpaal: dat lukt heel veel artiesten niet: wij gaan het gewoon doen en heel veel mensen een prachtige avond bezorgen.
Biddinghuizen was tot nu voor mij een dorp waar ik werkte en waar ik, door dat werk, een bepaald deel van de bevolking leerde kennen. Nu krijg ik een breder beeld van het dorp en ontmoet allemaal  enthousiaste, leuke mensen die, samen met een aantal mensen van buiten het dorp, werken aan een evenement waar we heel veel plezier aan beleven en wat in de geschiedschrijving van Biddinghuizen zeker de moeite waard is te vermelden.
Wil je ook je verhaal vertellen, mail dan naar hermaloohuis@gmail.com We doen het samen

Eerder verschenen in Dorpsgenoten:

© 2020 Dorpsbelangen Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat