Home

Dorpsgenoten

Tussen 2005 en 2013 is er door diverse auteurs een rubriek geschreven voor dorpsblad Biddinghuizen Actueel: "Dorpsgenoten". Deze verschenen bovendien op de website van Dorpsbelangen Biddinghuizen en (met alleen intro) als nieuwsbericht op de nieuwswebsite BHZNet.nl.
Op deze website dorpsgenoten.biddinghuizen.org vindt u het archief van deze rubriek terug.
Heeft u vragen over de inhoud van de artikelen, neem dan contact op met Dorpsbelangen Biddinghuizen of met de redactie van nieuwswebsite BHZNet.nl.
Aan de inhoud van de artikelen kunnen geen rechten worden ontleend.


Ieder mens heeft zijn of haar eigen levensverhaal, soms indrukwekkend, soms verrassend, soms heel gewoon, maar toch altijd weer bijzonder. In de rubriek DORPSGENOTEN….wordt wekelijks een kijkje genomen in het leven van een Biddinghuizenaar.
Door Rita van Westen

Herman Oerlemans - Herman doet de was

9-12-2006


Herman Oerlemans, geboren in 1940 te Babyloniënbroek. Woont in Biddinghuizen sinds 1965.

In Brabant hadden we een gemengd bedrijf, akkerbouw en koeien. Toen we door de ruilverkaveling in Flevoland terechtkwamen, gingen we over op alleen akkerbouw. Koeien houden, dat is veel werk, alle dagen van de week. Als kind moest ik voor en na schooltijd helpen met melken. Machines waren er nog niet. We hadden zelfs geen trekker en werkten nog met paarden, dat hebben we hier ook nog een poos gedaan. Toch kwamen we ook op ons akkerbouwbedrijf bijna nooit aan uitslapen toe. Ik ben namelijk iemand die altijd bezig is.

Voor BAS voetbal verzorg ik de was. Dat begint op zaterdagochtend om een uur of tien, als de eerste wedstrijden gespeeld zijn en gaat de hele dag door. ’s Avonds om een uur of tien gaat de laatste was voor die dag in de machines, die dan twaalf uur lang onafgebroken gedraaid hebben. Op zondagmorgen, vanaf half acht tot aan kerktijd ben ik ook aan het wassen. Na de kerk ga ik weer terug om de laatste wassen te draaien en tegen een uur of drie is het klaar.

‘Je bent gek, dat je dat iedere week weer doet’, zeggen sommige mensen tegen me. Al die was, dat is ieder weekeinde meer werk dan ik destijds had met de koeien. Maar ik doe dit nu zo’n jaar of vijf en ik heb er zoveel plezier in. Met name op zaterdag is het gezellig bij BAS voetbal. Tussen het wassen door schenk ik limonade voor de ongeveer tweehonderd kinderen die er dan zijn. Naast het werk voor BAS voetbal help ik Frederiks aan de Alikruikweg met de paarden. Omdat ik altijd met paarden gewerkt heb, vind ik dat mooi om te doen. Ik zit bovendien bij de computerclub en zing in twee koren. Ook ben ik verantwoordelijk voor de inzameling van oud papier in het dorp. Alle dagen druk dus, maar ik geniet er ook alle dagen van.

Wat betekent Biddinghuizen voor Herman Oerlemans?
Biddinghuizen is een fijn dorp om te wonen, ik ken veel mensen en de meesten kennen mij.
Ik maak me wel zorgen over de toenemende criminaliteit. Er worden de laatste tijd veel fietsen gestolen, zelfs al staan ze op slot. Ook bij BAS hebben we te maken met diefstal en inbraak. Dat komt de gemoedelijkheid in het dorp niet ten goede.
Waar ik me aan stoor is de rommel die gemaakt wordt in en rond de oud papier containers. Omdat het grof vuil niet meer regelmatig opgehaald wordt in het dorp, dumpen sommige mensen hun afval in deze containers. Oude matrassen en tv toestellen, van alles treffen we aan. Binnenkort zullen er waarschijnlijk camera’s geplaatst worden. Dat zou toch hier niet nodig moeten zijn. Maar als vereniging kunnen we niet eens een kaartje krijgen voor de milieustraat in Dronten, dat vind ik dan toch wel jammer.
Eerder verschenen in Dorpsgenoten:
© 2020 Dorpsbelangen Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat