Home

Dorpsgenoten

Tussen 2005 en 2013 is er door diverse auteurs een rubriek geschreven voor dorpsblad Biddinghuizen Actueel: "Dorpsgenoten". Deze verschenen bovendien op de website van Dorpsbelangen Biddinghuizen en (met alleen intro) als nieuwsbericht op de nieuwswebsite BHZNet.nl.
Op deze website dorpsgenoten.biddinghuizen.org vindt u het archief van deze rubriek terug.
Heeft u vragen over de inhoud van de artikelen, neem dan contact op met Dorpsbelangen Biddinghuizen of met de redactie van nieuwswebsite BHZNet.nl.
Aan de inhoud van de artikelen kunnen geen rechten worden ontleend.


Ieder mens heeft zijn of haar eigen levensverhaal, soms indrukwekkend, soms verrassend, soms heel gewoon, maar toch altijd weer bijzonder. In de rubriek DORPSGENOTEN….wordt wekelijks een kijkje genomen in het leven van een Biddinghuizenaar.
Door Herma Loohuis

Jan Remijn - De Thomasvaer van 2011!

5-2-2011


Jan Is getrouwd met Jacobien. Ze hebben drie jongens: Niels, Lars en Daan. Hij is geboren en getogen in Biddinghuizen aan de Harderingweg 14 als zoon van een landbouwer, oorspronkelijk uit Zeeland komend. In 1970 kwamen ze op deze boerderij te wonen. Negenendertig jaar geleden werd hij het eerst geborene kind van de Harderingweg.

Als kind was ik op de Wingerd het enige jongetje dat van de Buitenwegen kwam; ik wilde graag in het dorp spelen en de kinderen uit het dorp wilden graag bij mij spelen. Zo leerden we elkaars wereld kennen. Na de lagere school ging ik naar de Lage Landbouwschool te Emmeloord. We werden er naar toe gereden met een speciale bus die reed voor alle kinderen uit de polder. Daar onderging ik een tweede cultuurschok: alleen maar jongens! Op de Wingerd zaten we met vijftien meiden en maar vijf jongens. Gaandeweg raakte ik het contact met de andere kinderen van de lagere school kwijt. Na jaren kom ik ineens weer in contact met Leo Schrijer, mijn oude leerkracht van de lagere school, gedurende drie jaar. We speelden samen in Thomasvaer en Pieternel. Ik speelde Thomasvaer, Leo de middeleeuwse dichter Vondel. In de achttiende eeuw is het idee van Thomasvaer en Pieternel ontstaan. Het was een toneelstuk in rijmvorm en speelde in de tijd van de dichter Vondel. Het echtpaar bespreekt in een rijmverhaal het afgelopen jaar van de gemeente. Ze verhalen wat er zich zo heeft afgespeeld in het gemeentehuis en hekelen de raadsleden en de burgemeester. Daarbij wordt er gezongen en gespeeld door acteurs en speelt er een combo. In de gemeente Dronten is het de gewoonte dat de drie dorpen om de beurt het spel spelen. Dit jaar was Biddinghuizen aan de beurt. Het is traditie voor het hele dorp geheim te houden wie Thomasvaer en Pieternel gaan spelen. Dat was nog een heel gedoe. Mijn schoonfamilie gaat elk jaar, maar ze mochten niet weten dat ik er in ging spelen. Mijn schoonmoeder heeft vaak op moeten passen, omdat ik naar “een vergadering” moest . En ineens zitten ze in de zaal en zien mij Thomasvaer spelen. Hun reactie is door vrienden op de film gezet. Veel jonge mensen hebben geen idee wat dit toneelspel inhoudt en wat de geschiedenis ervan is. Ze zeggen al gauw: dat is iets waar je ouders naar toe gaan. Dus niet!!!! Het is leuk voor jong en oud. Voor alle burgers. Het zou geweldig zijn als de gemeente het eens iets meer zou promoten voor de jongeren. Betrek ze er meer bij te betrekken en iets te organiseren. Wij waren vroeger lid van jongeren 19 NU en dan mocht je ook naar de Cultus in Dronten. Eigenlijk is het ontstaan door eigen initiatief van de plattelandsjongeren, voor alle religies bij elkaar. Daar ontmoette je vrienden en vriendinnen . Het werd een grote club en je moest samen maar iets regelen: een schuurfeest of iets derg. , met de bus naar carnaval in Brabant, maar ook naar Dika in Markelo. Sportdagen werden georganiseerd voor alle clubs uit heel Nederland. Of het nu nog zo is weet ik niet. IK ben het ontgroeid. Laatst nog een reünie gehad, wat super gezellig was. Het is altijd moeilijk geweest om de jongeren vanuit het dorp en de buitenwegen samen te brengen. Laat de jongeren ook helpen bij het organiseren van de tentfeesten. De jongeren kunnen er zelf ook iets aan doen. Kom met ideeën, zeg niet zo gemakkelijk: ze doen niets voor ons. Als je het zelf organiseert, verloopt het ook goed. Je bent dan zelf verantwoordelijk. Laat ze zelf met initiatieven komen. Samen de kosten betalen : Entree heffen. Biddinghuizen is een dorp waar ik altijd gewoond heb naar tevredenheid en waar ik een hoop leuke mensen ken.
Eerder verschenen in Dorpsgenoten:
© 2021 Dorpsbelangen Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat