Home

Dorpsgenoten

Tussen 2005 en 2013 is er door diverse auteurs een rubriek geschreven voor dorpsblad Biddinghuizen Actueel: "Dorpsgenoten". Deze verschenen bovendien op de website van Dorpsbelangen Biddinghuizen en (met alleen intro) als nieuwsbericht op de nieuwswebsite BHZNet.nl.
Op deze website dorpsgenoten.biddinghuizen.org vindt u het archief van deze rubriek terug.
Heeft u vragen over de inhoud van de artikelen, neem dan contact op met Dorpsbelangen Biddinghuizen of met de redactie van nieuwswebsite BHZNet.nl.
Aan de inhoud van de artikelen kunnen geen rechten worden ontleend.


Ieder mens heeft zijn of haar eigen levensverhaal, soms indrukwekkend, soms verrassend, soms heel gewoon, maar toch altijd weer bijzonder. In de rubriek DORPSGENOTEN….wordt wekelijks een kijkje genomen in het leven van een Biddinghuizenaar.
Door Rita van Westen

Wanda Willems - Pesten

8-3-2008


Wanda Willems. Altijd in Biddinghuizen gewoond

Ik ben altijd klein van stuk geweest. Op de lagere school was dat helemaal geen probleem. Niemand had het erover, niemand deed er moeilijk over. Maar dat veranderde opeens toen ik naar het middelbaar onderwijs ging. Mijn lengte was toen 1 meter 30. ‘Tas, waar ga je met dat meisje naar toe?’, riepen ze me achterna. Zo begon het. Het mondde uit in pesten. Op het laatst deed de hele klas er aan mee. De leraren moeten dat wel gezien hebben, maar niemand greep in. Een vreselijke tijd heb ik daardoor gehad op die school. Van mijn zelfvertrouwen was na een poosje niets meer over en ik werd depressief. Daardoor lieten ook mijn schoolresultaten zwaar te wensen over, wat weer tot gevolg had dat ook de leraren weinig positiefs over me te melden hadden.

Door die hele situatie zag ik het niet meer zitten om naar school te gaan. Spijbelen was voor mij op dat moment de enige mogelijkheid en dat deed ik dan ook. Het leek niemand op te vallen dat ik niet naar school ging. Thuis werden ze door de school niet op de hoogte gesteld dat ik er nooit was. Vrienden had ik niet op school. Toen ik uiteindelijk na een paar maanden met een dramatisch slecht rapport thuiskwam heeft mijn moeder gelukkig meteen actie ondernomen. Zij heeft een andere school voor me gezocht, iets dat op dat moment nog niet meeviel.

Na wat zoeken ben ik op de Ambelt in Zwolle terecht gekomen. Daar heb ik een heerlijke tijd gehad. Het pesten was van het ene op het andere moment over. Daardoor kon ik weer functioneren en binnen korte tijd had ik twee diploma’s op zak. Op de Ambelt zitten veel kinderen met een, al dan niet zichtbare, handicap. Mijn lengte was daar voor niemand een probleem. Door persoonlijke begeleiding had in mijn opgelopen leerachterstand in korte tijd weggewerkt.

Nu jaren later, gaat het heel goed met me, maar toch denk ik dat ik er altijd last van zal houden dat ik vroeger gepest ben. De onzekerheid over mezelf zal misschien wel nooit helemaal verdwijnen, ook al weet ik best dat mijn lengte niets zegt over wie en hoe ik ben. Mijn zelfvertrouwen heeft tijdens mijn middelbare schooltijd een deuk opgelopen die volgens mij nooit meer helemaal weg zal gaan. Mijn zoon Nickay is nog maar vier jaar, maar ik leer hem nu al dat hij niet mag pesten en dat hij geen kinderen mag buitensluiten. Pesten is niet alleen de verantwoording van de kinderen die het doen, maar zeker ook van hun ouders, vind ik. Sommige ouders vinden het wel best dat hun kinderen pestgedrag vertonen en denken dat kinderen dat zelf wel op kunnen lossen. Ze beseffen waarschijnlijk niet hoezeer iemand daardoor beschadigd kan worden.

Wat betekent Biddinghuizen voor Wanda Willems?
Biddinghuizen is een mooi dorp, ik woon er met plezier. Soms vind ik dat er weinig te beleven is en het openbaar vervoer zou ook wel wat verbeterd kunnen worden. Maar over het algemeen heb ik het prima naar mijn zin. Ik ben inmiddels in het bezit van het diploma Buitengewoon Opsporings-Ambtenaar (BOA) en het is nu mijn doel de opleiding tot politieagent te gaan doen. Dat had ik tijdens mijn middelbare schooltijd niet kunnen denken.
Eerder verschenen in Dorpsgenoten:
© 2021 Dorpsbelangen Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat