Home

Dorpsgenoten

Tussen 2005 en 2013 is er door diverse auteurs een rubriek geschreven voor dorpsblad Biddinghuizen Actueel: "Dorpsgenoten". Deze verschenen bovendien op de website van Dorpsbelangen Biddinghuizen en (met alleen intro) als nieuwsbericht op de nieuwswebsite BHZNet.nl.
Op deze website dorpsgenoten.biddinghuizen.org vindt u het archief van deze rubriek terug.
Heeft u vragen over de inhoud van de artikelen, neem dan contact op met Dorpsbelangen Biddinghuizen of met de redactie van nieuwswebsite BHZNet.nl.
Aan de inhoud van de artikelen kunnen geen rechten worden ontleend.


Ieder mens heeft zijn of haar eigen levensverhaal, soms indrukwekkend, soms verrassend, soms heel gewoon, maar toch altijd weer bijzonder. In de rubriek DORPSGENOTEN….wordt wekelijks een kijkje genomen in het leven van een Biddinghuizenaar.
Door Herma Loohuis

Marleen Zeelenberg - Alles wat groeit en bloeit

24-3-2012


Marleen wil graag de mensen meenemen in haar belangstelling voor alles wat groeit en bloeit op en rond hun biologische boerenbedrijf. Ze merkt dat steeds meer mensen geen idee hebben hoe hun voedsel geteeld wordt. Marleen is geboren in Oudenhoorn bij Hellevoetsluis en woont nu aan de Zijdenettenweg. Ze is getrouwd met Jan van Woerden en ze hebben twee kinderen: Marije van bijna 14 en Jan Erik van 16 jaar.

Toen ik negen jaar was, verhuisden we naar Flevoland. Ik kwam in de vierde klas van de Rank. In het begin miste ik mijn vriendinnetjes. Dat ging snel over o.a door de spanning van een nieuw huis, waarin ik een nieuw kamertje zou krijgen. Negen weken voor het huis klaar was, woonden we in een woonwagen. Jan zat vanaf het begin bij me in de klas. We kregen op ons zestiende verkering. We waren achttien, toen we ons VWO-diploma haalden. Daarna togen we samen naar Amsterdam, volgden de verpleegopleiding A en zijn beiden verpleegkundige geworden. Ik heb een broer en een zus. Mijn broer was “voorbestemd” om boer te worden, maar zag dat uiteindelijk niet zitten. Toen vroegen mijn ouders of wij het bedrijf wilden overnemen. We wisten meteen het antwoord: ja! Ik had net twee jaar de Hogere Tuinbouwschool erop zitten. Ik was twee jaar na de A-opleiding gestopt met werken in de zorg. Dat bleek niet mijn roeping te zijn. Jan bleef in de verpleging werken tot het moment waarop mijn ouders met die vraag kwamen. Toen zijn we naar Biddinghuizen verhuisd. Jan ging bij mijn vader werken en volgde daarnaast de Middelbare Agrarische School. Ik maakte mijn opleiding in Dronten af op de Christelijke Agrarische Hogeschool. Daarna heb ik vijf jaar als landbouwkundig onderzoeker in de granen op het PPO-AGV bij Lelystad gewerkt. We woonden eerst aan de Deel. In 1993 zijn mijn ouders naar Dronten verhuisd en wij naar de boerderij aan de Zijdenettenweg.

In 1996 begonnen we met omschakelen naar biologisch. Ik vond het vroeger al afschuwelijk dat mijn vader de paardenbloemen in de berm doodspoot. Hadden we eindelijk bloemen, moesten die ook nog weg. Ik wilde graag meer met de natuur dan tegen de natuur werken.

Er waren in Lelystad nieuwe bedrijven met biologische landbouw. Daar had ik al stage gelopen en was er hevig in geïnteresseerd geraakt. Ik had daar ook gezien dat biologisch telen heel goed mogelijk was, zowel praktisch als financieel. Ook hadden wij in Amsterdam al gemerkt dat steeds meer mensen zich druk maakten om het milieu en er belangstelling was voor biologische producten.
De omschakeling naar biologisch is een hele verandering voor de hele gang van zaken op een bedrijf. Variërend van niet meer de spuit pakken en andere machines nodig hebben tot meer verschillende gewassen telen en andere afzetkanalen zoeken. Ook een grote verandering is dat je meer met personeel gaat werken, vooral voor de onkruidbestrijding, die deels handmatig gebeurt. We hebben daarvoor vaak tijdelijke Poolse werknemers en zijn daar heel tevreden over.
We hebben een akkerbouwbedrijf met grootschalige teelten en afzet naar groothandels, niet rechtstreeks naar consumenten. Ik ben aan het zoeken naar manieren om meer contact tussen landbouw en consument tot stand te brengen, bijvoorbeeld door mee te doen aan Open Dagen of columns te schrijven.

De eerste jaren met de biologische teelt en het opgroeien van de kinderen waren druk. Nu de kinderen groter zijn en alles op het bedrijf goed loopt, is er meer tijd en ruimte om nieuwe dingen te gaan doen. Dat zoek ik zowel binnen ons bedrijf als buiten de deur. Ik ben vrijwilliger in de Wereldwinkel in Dronten geworden. De doelstelling om producenten een eerlijke prijs voor hun producten te betalen heeft me altijd al aangesproken. In de winkel staan vind ik leuk, daarnaast houd ik mij bezig met kerstpakketten en met de inkoop van food-producten, zoals koffie, thee en chocola. Ik heb het er erg naar mijn zin. Bij de Wereldwinkel werken veel meer vrouwen dan mannen en dat is een mooie tegenhanger voor mijn werk in de landbouw, waar je vooral mannen tegenkomt.
Mijn hobby´s zijn: zingen, tennissen, wandelen, en verder van alles wat bomen, planten en bloemen betreft, zoals tuinieren, bloemschikken en koken met de producten van ons land en mijn tuin.

Wat is Biddinghuizen voor je? Op de buitenwegen sta je gemakkelijk wat verder van het dorp af, helemaal nu de kinderen van de basisschool af zijn. Toch heb ik wel binding met het dorp. Ik sport er bij joy4life, tennis en zing met Heleen van Els Ik vind het belangrijk dat de voorzieningen in Biddinghuizen blijven. Daarom doe ik zoveel mogelijk boodschappen in Biddinghuizen.

Eerder verschenen in Dorpsgenoten:
© 2021 Dorpsbelangen Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat