Home

Dorpsgenoten

Tussen 2005 en 2013 is er door diverse auteurs een rubriek geschreven voor dorpsblad Biddinghuizen Actueel: "Dorpsgenoten". Deze verschenen bovendien op de website van Dorpsbelangen Biddinghuizen en (met alleen intro) als nieuwsbericht op de nieuwswebsite BHZNet.nl.
Op deze website dorpsgenoten.biddinghuizen.org vindt u het archief van deze rubriek terug.
Heeft u vragen over de inhoud van de artikelen, neem dan contact op met Dorpsbelangen Biddinghuizen of met de redactie van nieuwswebsite BHZNet.nl.
Aan de inhoud van de artikelen kunnen geen rechten worden ontleend.


Ieder mens heeft zijn of haar eigen levensverhaal, soms indrukwekkend, soms verrassend, soms heel gewoon, maar toch altijd weer bijzonder. In de rubriek DORPSGENOTEN….wordt wekelijks een kijkje genomen in het leven van een Biddinghuizenaar.
Door Rita van Westen

Jan Oosterkamp - Armoede achter de voordeur

13-12-2008


Jan Oosterkamp. Geboren te Haule. Kwam in 1970 naar Biddinghuizen.

De oude wijken in Biddinghuizen zijn of worden opgeknapt. Maar achter veel van die nieuwe voordeuren heerst dezelfde armoede als voor de renovatie. De vrijwilligers van de KESA en de Diaconie proberen iets aan de nood te doen. Jan Oosterkamp is een van hen. Hij zet zich in voor KESA, een hulporganisatie van de RK parochie, die vooral met de jaarlijkse kerstpakkettenactie nauw samenwerkt met de Diaconie van de Samen Op Weg gemeente.

Jan Oosterkamp: Hoeveel armoede er is in Biddinghuizen weten we niet. Daar kunnen we alleen maar naar raden. Hoe kom je er achter? Wat is armoede? Ons vermoeden is dat er in Biddinghuizen meer armoede bestaat dan we zo op het eerst oog zien.

Vragen om hulp komen meestal bij ons binnen via de kerken. KESA, een hulporganisatie vanuit de RK parochie waarvoor ik mij inzet, probeert waar nodig te helpen. Soms is dat door iemand een andere koelkast of wasmachine te bezorgen. Oproepen hiervoor doen we via Biddinghuizen Actueel en we worden eigenlijk nooit teleurgesteld door de mensen uit Biddinghuizen. Soms is de hulpvraag ingewikkelder. Dan gaat het om hulp voor mensen die hun huis worden uitgezet, bemiddeling, advisering of een helpende hand bij het invullen van formulieren.

Of de hulp die wij bieden zin heeft? Voor de individuele mensen die we helpen op dat moment natuurlijk wel. De armoede in Biddinghuizen lossen we er niet mee op, dat beseffen we terdege. De maatschappij is voor veel mensen best ingewikkeld geworden. Het is bijvoorbeeld heel eenvoudig om te kopen bij postorderbedrijven, als je even geen geld hebt. De reclames voor leningen spatten iedere dag van de buis af. Veel gezinnen zijn hierdoor in de problemen gekomen. Eigen schuld? Nou, dat zou ik niet durven zeggen. Er is eerder sprake van naïviteit, misschien. Veel mensen kunnen niet overzien hoe zwaar de last van een lening is, als je niet veel te besteden hebt.

Ieder jaar organiseren de Diaconie en de KESA gezamenlijk de kerstpakkettenactie. Biddinghuizenaren kunnen hun kerstpakket inleveren voor dorpsgenoten die het moeilijk hebben. We delen twee soorten pakketten uit; Financiële pakketten voor gezinnen die heel weinig te besteden hebben en emotionele pakketten zijn er voor mensen die een hart onder de riem kunnen gebruiken. Dat kan zijn omdat ze een dierbare zijn verloren of omdat ze een moeilijke tijd meemaken.
Pakketten en financiële giften kunnen ingeleverd worden op De Deel 17 (tel. 331780) Scoutingpad 3 (tel. 332292) Klaversingel 63 (tel. 331576) en Noorderbaan 57 (Tel. 326622)

Wat betekent Biddinghuizen voor Jan Oosterkamp?
Ik hou van dit dorp. Middels mijn vrijwilligerswerk voor de KESA hoop ik heel praktisch mijn steentje bij te dragen een de gemeenschap. Wat ik fijn vind in Biddinghuizen is de mogelijkheid een weide te huren. In veel gemeenten kan dit niet meer. Onze familie heeft een gezamenlijke paardenwei waar we drie paarden houden. Goed dat de gemeente Dronten dit mogelijk maakt. Niet alleen voor de mensen die paarden hebben, maar ook voor de wandelaars die ervan genieten.
Eerder verschenen in Dorpsgenoten:
© 2021 Dorpsbelangen Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat