Home

Dorpsgenoten

Tussen 2005 en 2013 is er door diverse auteurs een rubriek geschreven voor dorpsblad Biddinghuizen Actueel: "Dorpsgenoten". Deze verschenen bovendien op de website van Dorpsbelangen Biddinghuizen en (met alleen intro) als nieuwsbericht op de nieuwswebsite BHZNet.nl.
Op deze website dorpsgenoten.biddinghuizen.org vindt u het archief van deze rubriek terug.
Heeft u vragen over de inhoud van de artikelen, neem dan contact op met Dorpsbelangen Biddinghuizen of met de redactie van nieuwswebsite BHZNet.nl.
Aan de inhoud van de artikelen kunnen geen rechten worden ontleend.


Ieder mens heeft zijn of haar eigen levensverhaal, soms indrukwekkend, soms verrassend, soms heel gewoon, maar toch altijd weer bijzonder. In de rubriek DORPSGENOTEN….wordt wekelijks een kijkje genomen in het leven van een Biddinghuizenaar.
Door Herma Loohuis

Rien Stuifzand - PR man voor de musical Morgenland

26-10-2013


Al voor de vijfde keer zit Rien in het productieteam van een musical productie vanuit Biddinghuizen, nu dus bij Morgenland. Hij is geboren in Smilde in Drenthe in een klein gezin met twee kinderen, waarvan hij de jongste is. Hij is getrouwd met Aly, bekend om haar beelden, en samen kregen ze drie zonen. Sinds 1972 wonen ze in Biddinghuizen.

Ik was 21 jaar, toen ik Smilde verliet en verhuisde  naar Oosterbeek bij Arnhem , waar ik tot mijn grote geluk Aly ontmoette. Ik had een basis bouwkundige  opleiding en was nog steeds studerende, en werkte  bij een architectenbureau als bouwkundig tekenaar/ opzichter. Mijn grootste project daar was de bouw van de  Rijnhal waarbij ik tweede opzichter was. Via mijn werkgever kreeg ik een flat in Arnhem en kon er getrouwd worden. Daar zijn onze drie zoons geboren. Nadat de Rijnhal klaar was, raakte ik even werkeloos. Ik solliciteerde bij de Flevohof en werd aangenomen als assistent technische dienst. Ik begon daar in januari 1972 om vervolgens op en neer te rijden tot juli 1972, tot   we een huis  kregen aan de Lucernehof.  Na een jaar heb ik de Flevohof vaarwel gezegd en werd bij de Woning Bouw Vereniging opzichter van de nieuwbouw. Ik werkte om en om in Biddinghuizen en Swifterbant. In die tijd werden er constant nieuwbouwprojecten uitgevoerd. Het was een  heel  boeiende  periode.   In 1976 werd ik hoofd Onderhoud bij de WBV en later hoofd Mutatie. Het team Mutatie is verantwoordelijk voor het hele proces van huuropzegging tot het afsluiten van de nieuwe huurovereenkomst.
Ik heb altijd met veel plezier bij de WBV gewerkt en een grote ontwikkeling daarbij meegemaakt. Dat was dan ook de hoofdreden  dat wij in Biddinghuizen zijn blijven wonen. Nadat ons gezin in november 1997 het vreselijk drama had meegemaakt door het verongelukken van onze jongste zoon ben  ik  in eind 1999 gestopt met mijn werk…..
Naast mijn werk was vrijwilligerswerk mijn grote passie: de rode draad die door mijn Biddinghuizen periode loopt, is het zijn van Scriba (secretaris van de Kerkraad).  Eerst werd ik twee jaar wijkouderling  en ging met  collega Adrie Leendertse samen  op huisbezoek. Toen werd ik  scriba en dat heb ik in het totaal een jaar of vijftien gedaan in drie verschillende periodes en met drie verschillende dominees. Vanaf het begin was hier de gereformeerde kerk met de hervormde gemeente  ‘Samen op Weg‘, Een geweldig project. We waren de eersten in Nederland die dat deden. We willen een kerk zijn voor het hele dorp.

In 1985 kwam Gert Jan van Tilburg met het idee om een musical te maken bij het vijfentwintig jarig bestaan van de kerk. Er was een dominee in  Bloemendaal die een musical  had geschreven. We gingen kijken en haalden het script hier naar toe. Het heette ‘Het Ondermaanse huis’. Alleen protestantse kerkmensen deden mee. Vijf jaar later deden we weer een musical, ‘de Trekvogel’, over de verloren zoon, waar ook de katholieke mensen aan mee gingen doen. Toen werd het  dus een oecumenisch gebeuren. Bij de millennium musical ’ de Passage’ werd het een algemeen gebeuren en kwam het hele dorp erbij. “  Archipel “ werd vijf jaar later weer een groter project. Dit jaar komt er een geweldig grote musical  ‘Morgenland’ waar mensen uit heel Nederland aan mee doen. Met ‘de Archipel’, zeven jaar geleden, traden we zes keer in de vernieuwde Meerpaal op. En met deze komende musical ‘Morgenland’ gaan we dit herhalen. Die ontwikkelingen  van dichtbij mee te mogen maken is een geweldige ervaring geweest al die jaren: van voorbereiding tot uitvoering.
MORGENLAND  slaat echt alles, een geweldig Flevolands project. Waar elke toeschouwer verrast zal worden door  een uitvoering, zo compleet en  uitgebalanceerd , en dat door amateurs, dorpsgenoten zelfs, bijgestaan door professionals.  Dat mag u beslist niet missen.
Bij al die musicals had ik de taak van PR; stukjes in de krant en fondsen werven. Vrijwilligerswerk verrijkt je leven, maar bij vrijwilligerswerk is het thuisfront van onschatbare waarde. Als je gezin er niet achter staat, breekt het. Wat dat betreft heb ik enorm geluk gehad. Want je bent ‘s avonds vaak weg en ben je thuis dan gaat extra vaak de telefoon. 
Zojuist is het  boekje 50 jaar Protestante Gemeente in Biddinghuizen gereed gekomen, ook een  project van  drie jaar, waaraan ik mee mocht werken. De titel ‘Niet met steen en hout alleen’ was ook het thema van onze eerste musical  ‘het Ondermaanse huis’. Hierdoor is de cirkel in mijn vrijwilligerswerk ‘rond ‘; musical / kerk raken elkaar. Maar dat wil niet zeggen dat er  geen vrijwilligerswerk meer gedaan kan worden. Denk nooit dat een ander het wel zal doen.

Bij de vraag wat Biddinghuizen voor mij betekent:  denk ik aan al het  vrijwilligerswerk wat we hier met z’n  allen doen, zoals  de wekelijkse  B.A., het  Bhznet, het  jarenlang bezig zijn met het Wandkleed, vijf keer een musicalproductie in vijfentwintig  jaar  tijd, het samen Kerk zijn,  enzovoort.  Wij vinden het allemaal zo heel gewoon en we  doen het samen maar juist daarom is Biddinghuizen net even  anders!


Eerder verschenen in Dorpsgenoten:
© 2020 Dorpsbelangen Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat