Home

Dorpsgenoten

Tussen 2005 en 2013 is er door diverse auteurs een rubriek geschreven voor dorpsblad Biddinghuizen Actueel: "Dorpsgenoten". Deze verschenen bovendien op de website van Dorpsbelangen Biddinghuizen en (met alleen intro) als nieuwsbericht op de nieuwswebsite BHZNet.nl.
Op deze website dorpsgenoten.biddinghuizen.org vindt u het archief van deze rubriek terug.
Heeft u vragen over de inhoud van de artikelen, neem dan contact op met Dorpsbelangen Biddinghuizen of met de redactie van nieuwswebsite BHZNet.nl.
Aan de inhoud van de artikelen kunnen geen rechten worden ontleend.


Ieder mens heeft zijn of haar eigen levensverhaal, soms indrukwekkend, soms verrassend, soms heel gewoon, maar toch altijd weer bijzonder. In de rubriek DORPSGENOTEN….wordt wekelijks een kijkje genomen in het leven van een Biddinghuizenaar.
Door Herma Loohuis

Dille Annemarie de Jong-Daleboudt - Zet zich in voor ons dorp met hart en ziel!

3-9-2011


Ze is geboren met de naam Annemarie in Den Haag en heeft biologie gestudeerd in Leiden, alwaar ze van de studentenvereniging een bijnaam, kreeg: Dille, die ze behouden heeft. Eenmaal afgestudeerd gaf ze biologieles op een middelbare school. In 1973 is ze getrouwd met getrouwd met Lieuwe de Jong en kreeg twee jongens.

We wilden ontwikkelingswerk doen. Mijn man heeft daarvoor extra gynaecologie en chirurgie en een speciale tropencursus gedaan. We hebben drie jaar in Tanzania gewoond, vlakbij de grens van Rwanda en Burundi. Daar is onze oudste zoon Arjan geboren. Mijn man werkte in een afgelegen klein ziekenhuisje als arts. Ik moest daar mijn eigen groentes verbouwen. Tijdens mijn studie had ik paddenstoelen beschreven en microscopisch onderzoek gedaan. Daarom heb ik toen in Tanzania voor het Rijksherbarium in Leiden paddenstoelen verzameld, geschilderd en beschreven. In januari 1978 zijn we weer naar Biddinghuizen gekomen, waar mijn man als huisarts kwam te werken. Onze tweede zoon Hans is in hier geboren. Omdat mijn vader en moeder ook in het medische vak zaten, had ik al veel ervaring met het aannemen van de telefoon voor de praktijk en achterwacht te zijn (thuis aanwezig zijn) als mijn man dienst had. Toen de huisartsenpost kwam, was deze taak gelukkig voorbij en kreeg ik meer vrijheid.

Al gauw rolde ik in het vrijwilligerswerk. Het begon met een paar jaar bij AFOS- de Naaste Veraf (Actiecomité Flevoland voor ontwikkelingssamenwerking). Hierna heb ik een werkgroep voor buitenlandse werknemers opgericht onder andere ook om mensen te helpen de Nederlandse taal meer eigen te maken. Na een aantal jaren heeft de Gemeente Dronten deze taak overgenomen. De contacten van de vrijwilligers met de allochtone Biddinghuizenaren waren zeer belangrijk.
Er is een dorpsgevoel in Biddinghuizen. Dat is sterk aanwezig bij verenigingen en actieve groepen, geloofsgemeenschappen etc. Dat mocht ik zelf ook ervaren bij het kerkenwerk, het koor Zon en Zegen en de ijsbaan hier in het dorp.
Ik was twintig jaar actief in de Milieugroep Biddinghuizen, waar ik leerde hoe belangrijk democratische processen zijn bij een besluitvorming.

Zo is er bijvoorbeeld in overleg met de gemeente een inspraak - bijeenkomst geweest over de zuigerplas in het Biddinghuizerbos, toen er gevraagd was of daar een haven gemaakt kon worden. Voor veel mensen is deze prachtige plas het mooiste plekje van Biddinghuizen in een rondwandeling door het bos en daarom was er een grote opkomst bij deze inspraak – meeting. En gelukkig is de plas bewaard gebleven en ligt de haven nu mooi bij de Hoge Vaart. Zo is ook door de inzet van de Milieugroep Biddinghuizen en van vele dorpsgenoten het Beukenbos van het Biddinghuizerbos (gelegen naast de Kokkelweg) bewaard gebleven en geen bouwgrond geworden. Bij de aanleg van de kade voor de hotelboot aan het strand van Bremerbergse Hoek is het democratische proces echter achterwege gebleven. De machines maakten het strand bouwklaar en niemand in het dorp wist er iets van. Het was één van de mooiste plekken voor windsurfers voor Biddinghuizenaren en voor velen anderen. Het strand had kunnen blijven bestaan als de kade noordelijk van het strand was aangelegd, waar de oeverzone niet geschikt is voor surfers, omdat er allemaal stenen liggen. Er wordt nu gegraven voor waterwerken(?) aan de Baan bij het nieuwe bedrijventerrein. Men spreekt elkaar aan om te vragen wat daar gaat gebeuren. Het is niet uitgelegd aan de bevolking in bijvoorbeeld onze dorpskrant. Op het gemeentehuis wist men het ook niet. Via de wethouder is nu duidelijk dat het waterwerk een versiering moet worden voor het nieuwe bedrijventerrein. Blijkbaar moet er altijd geld besteed worden bij een nieuw terrein voor kunst of versiering. Maar dit kost wel heel veel geld. Is er overleg geweest met de gemeenteraad? Hoe belangrijk zijn de kosten van die versiering tegenover het te kort voor zwembaden en andere voorzieningen?

Voor een leefbaar dorp is het belangrijk dat de voorzieningen blijven bestaan, bv. dat de kinderen kunnen leren zwemmen in hun dorp met een zwembad op loop- en fietsafstand. Ik vind dat de overheid daar een verantwoordelijkheid in heeft. Als er geen zwembad is, dan zou het schoolzwemmen weer ingesteld moeten worden. Hoeveel kost dat vergeleken bij de debetpost van de zwembaden?

Zo is het ook goed dat kinderen in hun dorp leren schaatsen. Als er ijs is, kunnen ze uit school naar de ijsbaan in het Biddinghuizerbos aan het einde van de Sportlaan om te oefenen. Het is jammer dat de Gemeente Dronten niet in ziet wat voor belangrijk media onze dorpskrant en BHZnet zijn, die bij dit dorp de sterke gemeenschapszin versterken. Een voorbeeld kan zijn dat hoe de dorpsmedia dit jaar voor meer inkomsten van het zwembad hadden kunnen zorgen als er in april een bericht in had gestaan welke datum het zwembad openging. De meeste mensen wisten dat namelijk niet.

Biddinghuizen voor Dille
Biddinghuizen is een dorp, waar mensen zich betrokken voelen bij de gemeenschap. Daarom is het ook zo goed dat we een vereniging Dorpsbelangen met leden hebben, die kan bestaan door de vele enthousiaste vrijwilligers. Het dorpsgevoel en de betrokkenheid van de bewoners kan zorgen dat Biddinghuizen een bloeiend dorp blijft!
Eerder verschenen in Dorpsgenoten:
© 2020 Dorpsbelangen Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat