Home

Dorpsgenoten

Tussen 2005 en 2013 is er door diverse auteurs een rubriek geschreven voor dorpsblad Biddinghuizen Actueel: "Dorpsgenoten". Deze verschenen bovendien op de website van Dorpsbelangen Biddinghuizen en (met alleen intro) als nieuwsbericht op de nieuwswebsite BHZNet.nl.
Op deze website dorpsgenoten.biddinghuizen.org vindt u het archief van deze rubriek terug.
Heeft u vragen over de inhoud van de artikelen, neem dan contact op met Dorpsbelangen Biddinghuizen of met de redactie van nieuwswebsite BHZNet.nl.
Aan de inhoud van de artikelen kunnen geen rechten worden ontleend.


Ieder mens heeft zijn of haar eigen levensverhaal, soms indrukwekkend, soms verrassend, soms heel gewoon, maar toch altijd weer bijzonder. In de rubriek DORPSGENOTEN….wordt wekelijks een kijkje genomen in het leven van een Biddinghuizenaar.
Door Rita van Westen

Jan Vrakking - Jan Vrakking

3-8-2008


Geboren. 28-10-1934 te Naarden, overleden 30-12-1995 te Harderwijk.

Jan Vrakking was een geboren onderwijzer. Met hart en ziel deed hij dit werk vele jaren. Hij begon zijn loopbaan op een school in Marknesse, daarna was hij tien jaar hoofd in Nagele. Na de functie in Nagele maakte hij de overstap naar Oostelijk Flevoland om vervolgens deze functie nog vijfentwintig jaar aan De Wingerd in Biddinghuizen te vervullen.

Het grote verdriet in het gezin van Jan en Truus Vrakking was het verlies van hun oudste zoon Antoon, die op zeer jonge leeftijd om het leven kwam. Ze voelden zich intens gesteund door medeleven van de Biddinghuizer gemeenschap, al is voor het verlies van een kind is geen troost of medeleven ooit groot genoeg. Die pijn gaat nooit over.

Jan Vrakking, die sterk opgegroeid was in de sfeer van de Katholieke kerk, droeg de oecumene een warm hart toe, mede als voorzitter van de Raad van Kerken. “Samen kerk- gemeenschap” was zijn gezegde. Jan was iemand die zich diep verbonden voelde met de St. Bonifaticius Parochie. Gedurende lange tijd was hij betrokken bij lekenvieringen en andere kerkelijke activiteiten. Voor dat vele werk kreeg hij een pauselijke onderscheiding.

In het kader van de tentoonstelling 5 mei 1995, viering van 50 jaar bevrijding schreef hij zijn eigen herinneringen als kind in een boekje, en deelde het uit aan de kinderen van groep 8. Ook was hij lid van de oprichtingscommissie van het Koetshuis. Tevens is Vrakking een aantal jaren betrokken geweest als schrijver van Thomasvaer en Pieternel.

Zijn afscheid van de Wingerd was het afsluiten van zijn onderwijzersloopbaan.
Het maakte tijd vrij voor hobby’s als de geschiedschrijving van de gemeente Dronten maar ook voor zijn familie. Het ouderenwerk kreeg ook alle aandacht. Voor al zijn werk voor kerk en gemeenschap werd hij Koninklijk onderscheiden.

Wat betekende Jan Vrakking voor Biddinghuizen
Aan dit dorp had Jan zijn hart verpand, hij droeg de gemeenschap in zijn verschillende vormen een warm hart toe. Gedreven om leiding te geven aan processen in de kerk, staat en maatschappij. Om naar elkaar om te zien.
Een bekende slogan van hem was “Biddinghuizen doet het”.
Jan had een bewogen leven, daar hij als onderwijzer sterk vergroeid was met de leerkrachten en kinderen van de Wingerd.

Zijn laatste woorden in de Beuk op 2e kerstdag 1995 waren:
‘Wij moeten allen uiterst attent zijn om Zijn oproep niet te missen’.
Eerder verschenen in Dorpsgenoten:
© 2021 Dorpsbelangen Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat