Home

Dorpsgenoten

Tussen 2005 en 2013 is er door diverse auteurs een rubriek geschreven voor dorpsblad Biddinghuizen Actueel: "Dorpsgenoten". Deze verschenen bovendien op de website van Dorpsbelangen Biddinghuizen en (met alleen intro) als nieuwsbericht op de nieuwswebsite BHZNet.nl.
Op deze website dorpsgenoten.biddinghuizen.org vindt u het archief van deze rubriek terug.
Heeft u vragen over de inhoud van de artikelen, neem dan contact op met Dorpsbelangen Biddinghuizen of met de redactie van nieuwswebsite BHZNet.nl.
Aan de inhoud van de artikelen kunnen geen rechten worden ontleend.


Ieder mens heeft zijn of haar eigen levensverhaal, soms indrukwekkend, soms verrassend, soms heel gewoon, maar toch altijd weer bijzonder. In de rubriek DORPSGENOTEN….wordt wekelijks een kijkje genomen in het leven van een Biddinghuizenaar.
Door Rita van Westen

Marion Blaauwendraat - Be Child

2-10-2010


Marion Blaauwendraat heeft jaren geleden de ‘oude’ opleiding kleuterleidster gedaan, met daarna nog de cursus hoofdakte en applicatie. Ze mag dus op het basisonderwijs lesgeven en heeft dat ook jaren gedaan. Haar hart ligt het meest bij het jonge kind. Dat was al zo toen ze koos voor de opleiding kleuterleidster. En dat is nog steeds zo nu ze onlangs haar eigen kinderopvang in Biddinghuizen is begonnen.

Wat mij betreft moet een kind gewoon kind kunnen zijn. Daarom heet onze kinderopvang
Be CHILD, “bij ons mag je kind zijn”. Een kind heeft een veilige omgeving nodig om op te groeien en zichzelf te ontplooien. Als een kind zich veilig en geborgen voelt, ontwikkelt een kind zich ook sneller.
In onze kinderopvang observeren we de kinderen in hun ontwikkeling en waar nodig stimuleren we de kinderen. Van spelen leert een kind al zoveel! Wat mij betreft kan een kind niet genoeg spelen.

Na de fusie van de basisscholen Klimop en Rank ben ik bouwcoördinator van de onderbouw geworden. Ik heb diverse cursussen gevolgd op het gebied van management. Destijds heb ik een assessment gedaan en goed nagedacht wat ik wilde in de toekomst. Een managementfunctie misschien? Dat zou betekenen dat ik heel veel op kantoor zou zitten. Veel liever werk ik met kinderen. De gedachte aan een eigen kinderopvang is toen al wel eens in me opgekomen.

Mijn dochter is ook in de kinderopvang werkzaam. ‘Mam, dat is echt iets voor jou’, zei ze tegen me. Het was eigenlijk bedoeld als grapje. Maar we zijn er toch mee aan de slag gegaan en hebben een pand gezocht in Biddinghuizen. Nou, dat viel nog helemaal niet mee. Je krijgt dan te maken met bestemmingsplannen, allerlei regels en voorschriften waar je je aan moet houden. Maar na heel veel puzzelen en vooral veel werk is kinderopvang Be CHILD nu een feit.

We zijn gevestigd in het pand van Weening aan Het Plein 1. Prachtig ingerichte ruimtes, die de kinderen geborgenheid en veiligheid bieden. Het is een tijdelijke huisvesting, want op den duur verhuizen we naar de Korenmaaier. De ontwikkelingen volgen elkaar ineens in sneltempo op. Momenteel worden er tekeningen gemaakt voor zowel de kinderopvang als het woonhuis. Want ja, we gaan er ook bij wonen.

Kleinschaligheid is iets dat ik belangrijk vind voor een kind. Hij of zij moet het kunnen overzien en zich prettig voelen. De groepen zijn samengesteld uit kinderen van verschillende leeftijden. Daarmee bootsen we de ’gezinssituatie’ na. Ook thuis hebben ze soms een ouder of jonger broertje of zusje. Als ik een baby de fles geef, dan speelt een peuter die situatie soms na met een pop. Wat ook belangrijk is, is dat we de ontwikkeling van het kind volgen. Professionele leidsters begeleiden en stimuleren het kind, maar pushen doen we zeker niet. Ze mogen lekker kind zijn bij ons.

Ook na onze verhuizing naar de Korenmaaier zullen we kleinschalig blijven werken, met veel aandacht voor persoonlijke wensen van ouders en kinderen. Het instellen van een oudercommissie hoort daarbij. Want de kinderopvang is niet alleen van ons. Be CHILD moet gevoelsmatig van iedereen zijn die ermee te maken heeft.
Eerder verschenen in Dorpsgenoten:
© 2021 Dorpsbelangen Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat