Home

Dorpsgenoten

Tussen 2005 en 2013 is er door diverse auteurs een rubriek geschreven voor dorpsblad Biddinghuizen Actueel: "Dorpsgenoten". Deze verschenen bovendien op de website van Dorpsbelangen Biddinghuizen en (met alleen intro) als nieuwsbericht op de nieuwswebsite BHZNet.nl.
Op deze website dorpsgenoten.biddinghuizen.org vindt u het archief van deze rubriek terug.
Heeft u vragen over de inhoud van de artikelen, neem dan contact op met Dorpsbelangen Biddinghuizen of met de redactie van nieuwswebsite BHZNet.nl.
Aan de inhoud van de artikelen kunnen geen rechten worden ontleend.


Ieder mens heeft zijn of haar eigen levensverhaal, soms indrukwekkend, soms verrassend, soms heel gewoon, maar toch altijd weer bijzonder. In de rubriek DORPSGENOTEN….wordt wekelijks een kijkje genomen in het leven van een Biddinghuizenaar.

Jacco Langebeeke - Biddinghuizen moet z’n verenigingsleven behouden

9-8-2008


Jacco Langebeeke. Geboren op Walcheren in 1965. Woont sinds 1971 in Biddinghuizen.

Jacco Langebeeke woont op een boerderij aan de Nonnetjesweg. Samen met zijn vrouw en vier kinderen.

Sinds 1971 woon ik in Biddinghuizen. Tussendoor heb ik ook nog negen jaar in Zeewolde en Dronten gewoond. In 1998 nam ik het akkerbouwbedrijf van mijn ouders over. We telen verschillende gewassen, zoals aardappelen, uien, tarwe, suikerbieten en peterselie. We wonen op een rustige locatie, op zo’n acht kilometer van Biddinghuizen. Samen met mijn vrouw Annelies heb ik vier kinderen: Martijn, Sander, Jesse en Anne-Ruth. Doordat we zelf niet in de kern van Biddinghuizen wonen is het verenigingsleven belangrijk voor ons. De kinderen zitten allemaal op voetbal, zodat ik vaak op het voetbalveld te vinden ben. Anne-Ruth zit op het kinderkoor Jong Leven en op gym. Ikzelf werd vanaf mijn tiende lid van de muziekvereniging Maris Sonores. Nadat ik verhuisde naar Zeewolde stopte ik met blazen. Toen ik weer in Biddinghuizen kwam wonen vroegen ze of ik weer lid wilde worden van de vereniging. Ik werkte toen nog bij een loonbedrijf en had weinig tijd om te blazen. Na enkele jaren ben ik weer lid geworden, wat mij erg goed is bevallen. Ik kan het iedereen aanraden. Het niveau is goed. Ook zit ik in het bestuur van de vereniging. Het is goed om in het bestuur van een verenging je steentje bij te dragen. Ook in het kerkelijk werk zijn we actief. Wij vinden het belangrijk om actief te zijn in de gemeenschap van Biddinghuizen.
Van de natuur om ons heen genieten we. We wandelen en fietsen graag. In de schuur zit een kerkuilenkast. Daarin hebben we de laatste vijf jaar elk voor- en najaar een nest jonge kerkuilen. Hiervoor hebben we een oorkonde gekregen van de Werkgroep Kerkuilen Nederland. Het zijn mooie vogels.

Wat betekent Biddinghuizen voor Jacco Langebeeke?
Een mooi dorp met alle voorzieningen die nodig zijn. Veel dingen maak je niet zo bewust mee. Je hoort erover, maar ziet het niet, omdat je op een boerderij woont. Het sociale leven is belangrijk. Tien jaar geleden ging het wat minder met het verenigingsleven. Dorpsbelangen was niet zo actief toen. Nu weer wel en dat is een goede zaak. Ik denk dat het goed is dat er een MFC komt. In welke vorm dan, zou ik niet weten. De scholen hebben voor mij een prioriteit. Ik heb zelf op de Rank gezeten. Dat is nu de Tamarisk. Sinds ik les kreeg is er nog niet veel aan het gebouw veranderd. De school is slecht geïsoleerd. Dat betekent dat er in de winter veel gestookt moet worden, wat veel geld kost. In de zomer zijn de lokalen erg warm. Ook heeft de school twee locaties, het zou goed zijn als de school weer een geheel wordt.
Eerder verschenen in Dorpsgenoten:
© 2021 Dorpsbelangen Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat