Home

Dorpsgenoten

Tussen 2005 en 2013 is er door diverse auteurs een rubriek geschreven voor dorpsblad Biddinghuizen Actueel: "Dorpsgenoten". Deze verschenen bovendien op de website van Dorpsbelangen Biddinghuizen en (met alleen intro) als nieuwsbericht op de nieuwswebsite BHZNet.nl.
Op deze website dorpsgenoten.biddinghuizen.org vindt u het archief van deze rubriek terug.
Heeft u vragen over de inhoud van de artikelen, neem dan contact op met Dorpsbelangen Biddinghuizen of met de redactie van nieuwswebsite BHZNet.nl.
Aan de inhoud van de artikelen kunnen geen rechten worden ontleend.


Ieder mens heeft zijn of haar eigen levensverhaal, soms indrukwekkend, soms verrassend, soms heel gewoon, maar toch altijd weer bijzonder. In de rubriek DORPSGENOTEN….wordt wekelijks een kijkje genomen in het leven van een Biddinghuizenaar.
Door Rita van Westen

Adri van Loveren - SMS-Alert!

28-2-2009


Adri van Loveren - Casius, geboren in Zuilen (Utrecht). Woont sinds 1973 in Biddinghuizen.

In 1984 stond de EHBOvereniging Biddinghuizen met een kraam op de braderie. Waarom ga jij je EHBO diploma niet halen? vroegen ze me. Omdat ik overblijfmoeder was en regelmatig op school meehielp vond ik het geen gek idee. Dus ben ik de cursus gaan volgen en in het najaar had ik mijn diploma. Ik vond het niet alleen nuttig, maar ook heel leuk om te doen. Sindsdien ben ik lid van de EHBO vereniging Biddinghuizen.

Het prettige van het hebben van een EHBO diploma is, dat je getraind bent te handelen als zich een situatie voordoet waarbij er acuut hulp nodig is. Zulke situaties doen zich altijd onverwacht voor. Dat kun je niet plannen. Veel mensen schrikken zich rot als er iemand zomaar opeens iets overkomt, of het nu gaat om een hartaanval of een ongeluk. Doordat mensen niet weten hóe ze moeten handelen doen ze vaak niets. Uit pure onmacht. Door onwetendheid of door schrik wachten ze af tot iemand anders iets doet. En dat is zo jammer. Voor het slachtoffer, maar ook voor de mensen zelf. Want achteraf voelen ze zich vaak schuldig omdat ze niets of onvoldoende gedaan hebben.

De EHBO vereniging in Biddinghuizen telt nog maar dertig leden. Veel te weinig! Als er iets in ons dorp gebeurt, of het nu gaat om een ongeval, een persoonlijke situatie of een grote ramp, dan zijn er te weinig mensen die acuut adequate hulp kunnen verlenen. Dat vind ik een zeer kwalijke zaak. Want er kan ieder van ons op elk moment iets overkomen. Of je nu oud of jong bent, op straat of thuis. En we willen toch allemaal graag dat er dan iemand in de buurt is die iets kan doen tot de professionele hulpverleners er zijn.

Momenteel zijn we bezig met een actie om een aantal AED’s (Automatische Externe Defibrilators) in het dorp te krijgen. De leden van de EHBO vereniging weten hoe ze dit apparaat moeten bedienen in geval van hartstilstand. Er komt bovendien een opleiding voor alle andere belangstellenden. Het is belangrijk dat veel mensen weten hoe een AED werkt. Deze mensen worden per sms gewaarschuwd om te gaan helpen als er iets aan de hand is.

Er zijn nogal wat mensen die een BHV pasje hebben. Dat neemt niet weg dat er mijns inziens snel veel meer mensen in Biddinghuizen moeten komen die een echte reanimatiecursus gevolgd hebben. Want elke seconde telt! Hoe sneller begonnen word met reanimatie, hoe meer kans op overleving en hoe minder kans op hersenbeschadiging. Ik vind dat er tenminste honderd mensen bij moeten komen die goed kunnen reanimeren. We zijn dat aan elkaar verplicht in dit dorp. Binnenkort komt er weer een cursus. Het gaat maar om twee avonden, dus heel veel tijd kost het niet. Ik hoop dat veel Biddinghuizenaren de moeite zullen nemen om deel te nemen. Opgave kan via www.ehbo-biddinghuizen.nl. De cursus zal ook nog aangekondigd worden in Biddinghuizen Actueel.

Wat betekent Biddinghuizen voor Adri?
Twee van mijn kinderen wonen hier, maar als dat niet zo zou zijn zou ik nog hier blijven. Ik ben heel blij met de renovatie van de oudere woonwijken. Wat word het dorp mooi!
Eerder verschenen in Dorpsgenoten:
© 2021 Dorpsbelangen Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat