Home

Dorpsgenoten

Tussen 2005 en 2013 is er door diverse auteurs een rubriek geschreven voor dorpsblad Biddinghuizen Actueel: "Dorpsgenoten". Deze verschenen bovendien op de website van Dorpsbelangen Biddinghuizen en (met alleen intro) als nieuwsbericht op de nieuwswebsite BHZNet.nl.
Op deze website dorpsgenoten.biddinghuizen.org vindt u het archief van deze rubriek terug.
Heeft u vragen over de inhoud van de artikelen, neem dan contact op met Dorpsbelangen Biddinghuizen of met de redactie van nieuwswebsite BHZNet.nl.
Aan de inhoud van de artikelen kunnen geen rechten worden ontleend.


Ieder mens heeft zijn of haar eigen levensverhaal, soms indrukwekkend, soms verrassend, soms heel gewoon, maar toch altijd weer bijzonder. In de rubriek DORPSGENOTEN….wordt wekelijks een kijkje genomen in het leven van een Biddinghuizenaar.
Door Rita van Westen

Jolanda Noome - Nieuwe kans

13-1-2007


Jolanda Noome-Van Haperen, geboren in 1967 te Swifterbant.
Woont sinds 1990 in Biddinghuizen.


Ik ben geboren en getogen op een boerderij in Swifterbant. Na 4 jaar buiten de polder gewoond te hebben vanwege studie ben ik uiteindelijk teruggekomen in Biddinghuizen, aan de Mosselweg. Ik voelde me hier heel snel ingeburgerd, ging zingen bij Belcanto, raakte betrokken bij en actief op school van de kinderen, De Wingerd, en vond werk op de wijkpost in het Koetshuis.

Waar wij wonen aan de Mosselweg, dat is echt mijn plekje geworden, daar ben ik thuis. Ik hou van het gebied, vind het een heel mooi deel van de polder. Vlakbij het water, vlakbij Harderwijk en veel rust en ruimte. Bovendien een gezellige buurt met wederzijds goede burencontacten. In de zestien jaar dat ik hier nu woon, is die plek wel echt ‘mijn thuis’ geworden.

Onze boerderij moet binnenkort plaatsmaken voor de uitbreidingsplannen van Dorhout Mees. Opeens verkeer je dan in een onzekere situatie. Niet alleen voor je bedrijf, ook voor je gezin. Vooral het feit dat ons vertrek niet een bewuste keuze is, maar iets dat ons min of meer overkomt, maakt het moeilijker dan wanneer je zelf besluit te verhuizen. Toch probeer ik de verhuizing niet alleen te zien als een bedreiging, maar ook als een nieuwe kans.
Ik hoop dat we in Biddinghuizen kunnen blijven wonen. We hebben hier toch een heel sociaal leven opgebouwd. ’t Is echt niet zo dat ik zeg als ik het dorp in rijd: ‘Wat een mooi dorp hebben we toch’. Maar de menselijke contacten die we er hebben, het thuisgevoel, daar gaat het om. En dat wil ik niet zomaar opgeven.

Wat betekent Biddinghuizen voor Jolanda Noome?
Ik probeer zowel door mijn werk op de wijkpost als door vrijwilligerswerk een heel klein steentje bij te dragen aan de Biddinghuizer samenleving. Daar haal ik veel voldoening uit. Ik geloof in de kracht van samenwerking; met elkaar kom je tot meer dan ieder voor zich.
Het gaat steeds beter met het dorp; vergeleken met een paar jaar geleden zie ik vooruitgang.
Wooncomplex De Tas, het nieuwe winkelcentrum, de renovatie van de dorpskern, het zijn allemaal zaken die belangrijk zijn voor het dorp. De betrokkenheid van de inwoners met het dorp groeit, dat merk ik tijdens de diverse activiteiten die in het dorp georganiseerd worden. Maar ook bij de buurtschouwen, waaraan ik vanuit mijn werk bij de wijkpost deelneem. Ik hoop dat het een sneeuwbaleffect zal hebben en dat ook de mensen die de betrokkenheid met het dorp nu nog missen zich hier helemaal op hun plaats gaan voelen.
Eerder verschenen in Dorpsgenoten:
© 2021 Dorpsbelangen Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat