Home

Dorpsgenoten

Tussen 2005 en 2013 is er door diverse auteurs een rubriek geschreven voor dorpsblad Biddinghuizen Actueel: "Dorpsgenoten". Deze verschenen bovendien op de website van Dorpsbelangen Biddinghuizen en (met alleen intro) als nieuwsbericht op de nieuwswebsite BHZNet.nl.
Op deze website dorpsgenoten.biddinghuizen.org vindt u het archief van deze rubriek terug.
Heeft u vragen over de inhoud van de artikelen, neem dan contact op met Dorpsbelangen Biddinghuizen of met de redactie van nieuwswebsite BHZNet.nl.
Aan de inhoud van de artikelen kunnen geen rechten worden ontleend.


Ieder mens heeft zijn of haar eigen levensverhaal, soms indrukwekkend, soms verrassend, soms heel gewoon, maar toch altijd weer bijzonder. In de rubriek DORPSGENOTEN….wordt wekelijks een kijkje genomen in het leven van een Biddinghuizenaar.
Door Rita van Westen

Egbert Tietema - Bijna vijfenzestig jaar bakker

16-9-2006


Egbert Tietema, afkomstig uit Oldemarkt. Sinds 1963 woonachtig te Biddinghuizen.

Ons gezin behoorde tot de eerste tien gezinnen die hier kwamen wonen. Samen met deze tien gezinnen brachten we de eerste winter in de ontstaansgeschiedenis van het nog prille Biddinghuizen door. Met onze zes kinderen woonden we aan de Voor 20. Van die allereerste bewoners wonen er nu nog vijf in Biddinghuizen, mevrouw Heymink en haar dochter Liesbeth, dhr. IJzerman en mijn vrouw Joukje en ik.

In het begin verkochten we brood in de noodwinkel op het Plein. Brood dat gebakken werd door bakkerij Zuidhof uit Dronten, want onze eigen bakkerij moest nog gebouwd worden. Maar in alle noodwinkels was wel de geur van het pasgebakken brood te ruiken. Samen met mijn schoonvader, dhr. Pit, bakten we vanaf november 1964, toen de bakkerij klaar was, ons eigen brood en banket. Mijn eerste rondgang bij de klanten deed ik samen met melkboer Zoet senior. ‘Bakker, hier ligt slijk langs de weg, geen geld. Dáár moet je hard voor werken’, was zijn uitspraak. Hij had gelijk.

Broodbakken is mooi werk, persoonlijk vind ik het leuker om te doen dan banket. Het is ook moeilijker. Vooral op het Polderbruin, brood van graan van onze eigen Flevolandse bodem, ben ik trots. Lekker brood, wij eten het zelf erg graag. Mijn zoon Koene is nu manager van de bakkerij in Swifterbant. Ik ben inmiddels achtenzeventig jaar, maar nog alle dagen actief in de zaak. Brood bezorgen langs de bedrijven aan het Veluwemeer. Ook bij Lowlands bezorg ik brood. Dat is ieder jaar weer mooi!

Elke dag om zes uur gaat de wekker. Volgend jaar ben ik vijfenzestig jaar bakker en dus ben ik gewend vroeg uit de veren te gaan. Veel mensen denken dat het zwaar is om vroeg op te staan en ‘s nachts brood te bakken, maar ik bewaar er heel goede herinneringen aan. In de nacht kun je mooi ongestoord werken. Geen telefoontjes, geen gesprekken, geen klanten (klanten gaan namelijk altijd voor), maar alle aandacht voor het brood. In mijn hart ben ik echt een bakker.

Wat betekent Biddinghuizen voor Egbert Tietema?
Waar ik erg veel belang aan hecht is om alle mensen die meegeholpen hebben om Biddinghuizen weer nieuw leven in te blazen te bedanken. De mensen van Dorpsbelangen, de sport, de gezondheidszorg, de kerk en de moskee, de winkels en de scholen. We zijn weer samenbindend bezig in Biddinghuizen en dat is goed. Samen moeten we werken aan een economisch en sociaal draagvlak voor alles wat hier is. Mijn vrouw en ik wonen hier vanaf het begin. Vooral mijn vrouw zou wel eens wat meer levendigheid om zich heen willen, maar we kunnen hier toch niet weg? Alles van Biddinghuizen hoort bij ons.
Eerder verschenen in Dorpsgenoten:
© 2021 Dorpsbelangen Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat